25. výročí DCHB

 

 

 

 

 

 

články o ZASTÁVce

Akce ZASTÁVky

Fotogalerie ZASTÁVky

ZASTAVnoviny - časopis

Podporují nás

Reference a ocenění

Hledáme dobrovolníky pro ZASTÁVku

báseň pro ZASTÁVku od uživatele služby

 

ZASTÁVka Telč - nízkoprahové zařízení pro děti a mládež

 

 

 

ZASTÁVka Telč – nízkoprahové zařízení
pro děti a mládež je členem
České Asociace Streetwork a splňuje její standardy.

                                    

 

 

Název zařízení:

ZASTÁVka Telč - nízkoprahové zařízení pro děti a mládež


 16797949_1306986906035940_162618900947399536_o

 

Pracovníci zařízení:

Mgr. Šárka Štočková; vedoucí zařízení              mobil: +420 734 435 283 

                                                                               e-mail: sarka.stockova@jihlava.charita.cz

MgA. Jiří Rezek; koordinátor služby                       tel.: +420 567 214 613

                                                                               e-mail: jiri.rezek@jihlava.charita.cz

Petra Syrovátková, DiS.

Monika Smejkalová

Michaela Marková, DiS.

Bc. Gabča Tůmová

 

Kontakt:

Slavíčkova 387, 588 56 Telč

telefon: 567 214 613

mobil.telefony: 734 435 283, 604 535 577

e-mail: g8FDRfa7TmrvTYUS5buvRf54YanBZd54Ys, %8EuRWil--xy.Z4WHcvr2Zl7T-uk87j7T-MjEK

 

 

 

Poslání NZDM ZASTÁVka

Posláním NZDM ZASTÁVka Telč je poskytovat bezpečí, podporu a pomoc mladým lidem ve věku od 11 do 26 let. Vytvářet takové podmínky, aby mladí lidé byli schopni a ochotni podílet se na řešení svých problémů a lépe se s nimi vyrovnávali.

 

 

Cíle sociální služby:

 • poskytovat mladým lidem bezpečný prostor pro trávení volného času ve skupině vrstevníků

 • poskytovat mladým lidem pomoc a podporu při zvládání jejich nepříznivé situace (tíživé situace v rodině, problémy se školou, pasivní životní stereotyp, obtížné události mezi vrstevníky apod.)

 • poskytovat podporu mladým lidem při začleňování do skupiny vrstevníků i do společnosti

 • poskytovat podmínky a prostor pro rozvoj osobnosti mladých lidí

 • poskytnout podporu při realizaci osobních aktivit a aktivního trávení volného času cílové skupiny

 • vytvářet a posilovat potřebné schopnosti a dovednosti mladých lidí k samostatnému řešení životních situací a přijetí důsledků svých rozhodnutí

 • poskytnout cílové skupině informace vedoucí k prevenci sociálně patologických jevů

 • usnadnit mladým lidem orientaci v sociálním prostředí, ve kterém žijí - zvýšit sociální schopnosti a dovednosti

 

Cílová skupina uživatelů:

Mladí lidé ve věku od 11 do 26 let, pohybující se ve městě Telč a jeho blízkém okolí, kteří by se mohli ocitnout, nebo se ocitli v nepříznivé sociální situaci v oblasti rodiny, školy, veřejnosti, skupiny vrstevníků a z různých důvodů nevyužívají standardním formy volnočasových aktivit (dále VA) či institucionalizovanou pomoc a péči.

 

Specifika cílové skupiny dle výše uvedených pojmů:

Specifika cílové skupiny dle výše uvedených pojmů:

1. Nepříznivá sociální situace – cílová skupina zažívá nepříznivé sociální situace, ve kterých se těžce orientuje a které jsou obtížně řešitelné vlastními silami. 

Mezi takové události řadíme:

a/ problémy se školou a se zaměstnáním (špatný prospěch, opakování ročníku, předčasný odchod ze školného systému, šikana, záškoláctví, hledání zaměstnání, nezaměstnanost, dluhová problematika),

b/ problémy v rodině (nové vztahy rodičů, časté stěhování, útěky z domova, nízká životní úroveň rodiny, neplnění základních rodičovských povinností, generační konflikty, konflikty se sourozenci, rozpad rodiny),

c/ vztahové problémy (s vrstevníky, s partnerem, s autoritami, problémy s přijetím sebe sama),

d/ experimentování s návykovými látkami, závislosti (alkohol, cigarety, marihuana či jiné drogy, patologické hráčství),

e/ problémy se zákonem a společenskými normami (rasismus, xenofobie, domácí násilí, kyberšikana, vandalismus, nelegální graffiti, drobné krádeže, pohlavní zneužívání, stalking, dealerství drog, nízká finanční gramotnost),

f/ ohrožující životní styl (poruchy příjmu potravy, sebepoškozování, rizikový sexuální život, promiskuita, nedostatečné hygienické návyky, pasivní trávení volného času).

2. Standardní formy VA – uživatel z různých důvodů (dostupnost, finance, předsudky…) nemohou nebo nechtějí se zapojit do standardních volnočasových aktivit. Uživatel tedy například nenavštěvuje kroužky DDM, sportovní oddíly, nejezdí na tábory, nenavštěvuje ZUŠ a podobné VA z důvodu povinné pravidelné docházky, z finančních důvodů, z důvodu jiného zaměření volného času a koníčku a tedy nepokrytí potřeb daného uživatele ve městě.

3. Institucionalizovaná pomoc a péče – uživatel v dané chvíli nenavštěvuje z různých důvodů (dostupnost, finance, předsudky…) například pedagogickopsychologické poradny, rodinné poradny, rodinné terapie, občanské poradny…

 

K cílové skupině se vztahují další (doplňkové) charakteristiky:

 • dávají přednost pasivnímu trávení volného času,
 • dávají přednost trávení volného času mimo rodinu,
 • mají životní styl, díky kterému se dostávají do konfliktů, který je ohrožující pro ně samé nebo jejich okolí,
 • nepřicházejí s jasnou zakázkou nebo ji nedovedou či nechtějí definovat tak, jak to vyžadují jiné typy služeb,
 • dávají přednost způsobu života „tady a teď“, před plánováním jednotlivých kroků v řešení své životní situace,
 • těžce se orientují ve svém sociálním prostředí a obtížně si vytváří podmínky k řešení své nepříznivé sociální situace.


Kapacita zařízení:

Kapacita ambulantní formy služby

počet kontaktů (10 min jednání) - 48 denní kapacita

Kapacita terénní formy služby

počet kontaktů (10 min jednání) - 24 denní kapacita

 

Postup pro podávání stížností


 

Pracovní doba

*Provozní doba ambulantní formy služby (mimo prázdniny):

Pondělí               14:00 až 18:00 (klub)

Úterý                   14:00 až 18:00 (klub)

Středa                 14:00 až 18:00 (klub)

Čtvrtek                14:00 až 18:00 (klub)

Pátek                  14:00 až 18:00 (klub)

Klub probíhá v prostorách NZDM ZASTÁVka Telč,
Slavíčkova 387, Telč

 Provozní doba o jarních, vánočních, pololetních,velikonočních a podzimních prázdninách:

Pondělí               12:00 až 16:00 (klub)

Úterý                   12:00 až 16:00 (klub)

Středa                 12:00 až 16:00 (klub)

Čtvrtek                12:00 až 16:00 (klub)

Pátek                  12:00 až 16:00 (klub)

Provozní doba o letních prázdninách:

Pondělí               15:00 až 19:00 (klub)

Úterý                   15:00 až 19:00 (klub)

*Provozní doba terénní formy služby (mimo prázdniny):

Čtvrtek        13:30 až 16:00 (terén)

Pátek           13:30 až 16:00 (terén)

Provozní doba o jarních, vánočních, pololetních,velikonočních a podzimních prázdninách:

Čtvrtek        12:00 až 16:00 (terén)

Pátek           12:00 až 16:00 (terén)

Provozní doba terénní formy služby o letních prázdninách:

Středa                 15:00 až 19:00 (terén)

Čtvrtek                15:00 až 19:00 (terén)

                      


 Letáky o ZASTÁVce

 

(kliknutím na obrázek letáky rozbalíte)

 

 

 LETÁK PRO VEŘEJNOST

letakVeřejnost.png

LETÁK PRO UŽIVATELE 

Leták uživatelé.jpg

 

 


ZASTAVčasopis

Nahlédněte do časopisu, který vydává ZASTÁVka.

 


 

Akce v ZASTÁVce

                 JEDNOTLIVÉ PLAKÁTKY S POZVÁNÍM NA AKCE NALEZNETE ZDE

 Fotogalerie