ADAPTA Jihlava - odlehčovací služba 

Podpořte Adaptu

Posláním Adapty Jihlava je především odlehčit, umožnit nezbytný odpočinek osobám pečujícím v domácím prostředí o své blízké, kteří jsou díky svému handicapu na jejich péči závislí.

Hlavním cílem Adapty je posilovat osobnost uživatele tak, aby byl v co nejvyšší možné míře schopen samostatného a plnohodnotného života. Formou odborného vedení a podpory na základě individuálního přístupu zajistit všestranný rozvoj osobnosti uživatele a tím se podílet na zvyšování kvality jeho života.                                                 

 

Podpořil Kraj Vysočina

 


 

 OZNAMUJEME, ŽE SBÍRKA PLASTOVÝCH VÍČEK PRO UŽIVATELE ADAPTY JE UKONČENA.

ČLÁNEK O VYUŽITÍ FINANCÍ, KTERÉ BYLY ZÍSKÁNY DÍKY SBĚRU VÍČEK, SI MŮŽETE PŘEČÍST

ZDE

VŠEM DÁRCŮM ZE SRDCE DĚKUJEME!

 


Fotogalerie

Články o Adaptě

Akce Adapty

Název zařízení:   

Adapta Jihlava – odlehčovací služba

Vedoucí zařízení:

Bc. Jana Nagyová

Kontakt

Mahenova 4686/16,
Jihlava, 586 01 Jihlava 1        ukaž na mapě

mobil: 733 755 995
e-mail: 58AkO.5~fhIkQOQb4ayk.Z2938Es-Z29g

 

 


 


Formy poskytování sociálních služeb:

 • terénní
 • ambulantní 

Cílová skupina klientů

 • osoby s mentálním postižením

 • osoby s tělesným postižením

 • osoby s kombinovaným postižením

 • osoby s chronickým onemocněním

 

Věková kategorie:

Věková kategorie: 7 - 80 let


 

Terénní forma služby je poskytována v domácím prostředí uživatelů a podílí se na:

 • trávení volného času ve společnosti; návštěvou na různých kulturních, společenských, sportovních akcí a zařízení; setkávání se s lidmi
 • rozšiřování nebo naučení základních dovedností v oblasti vzdělávání
 • doprovázení při zajišťování osobních záležitostí – návštěva u lékaře či na úřadě, při vyřizování potřebných dávek a příspěvků
 • podpoře uživatelovi samostatnosti v jeho domácnosti (při běžných denních činnostech, zavedení režimu dne)

Ambulantní forma služby, poskytována v prostorách našeho zařízení se podílí na:

 • adaptaci v novém prostředí
 • upevňování a získávání životních hodnot a postojů
 • rozvoji pozornosti; rozumových schopností; smyslového vnímání; komunikačních schopností i nácvik alternativních způsobů komunikace
 • rozvoji fantazie; estetického vnímání a představivosti
 • rozvoji jemné; hrubé motoriky a grafomotoriky
 • rozvoji pohybových aktivit
 • vzdělávacích aktivitách
 • rozvoji schopností a dovedností při práci na PC
 • rozšiřování okruhu zájmů
 • poskytování sociálně právního poradenství

 

 

Provozní doba ambulantní formy poskytování:

pondělí:

7:00 - 17:00

úterý:

7:00 - 17:00

středa:

7:00 - 17:00

čtvrtek:

7:00 - 17:00

pátek:

7:00 - 12:00

Provozní doba terénní formy poskytování:

pondělí:

8:00 - 12:00

úterý:

8:00 - 12:00

středa:

8:00 - 12:00

čtvrtek:

8:00 - 12:00

pátek:

8:00 - 12:00

(po předchozí telefonické dohodě je možné domluvit si návštěvu našeho centra)Náš tým: 

Bc. Jana Nagyová – vedoucí zařízení, speciální pedagog

Lenka Pojezná, Jana Nagyová ml., Bc. Radka Bláhová – pracovníci v sociálních službách