zpět na web Bárky

Služby v rámci psychologické péče

PhDr. Ludmila Novotná - psychoterapeutkaV rámci komplexních služeb je poskytována i psychologická a psychoterapeutická péče. Pomoc je určena umírajícímu, pečujícím, rodině a blízkým umírajícího. Služba může probíhat buď přímo v domácnosti pacienta nebo v poradně, která je
v sídle DHP Bárka.


Kontakt

Mobil: 731 773 254 ( PhDr. Ludmila Novotná, psychoterapeutka)

 

Poskytované služby

  • jednorázové či krátkodobé poradenství
  • dlouhodobá psychoterapeutická pomoc


Cílem péče psychoterapeutky je

  • pomoc klientovi porozumět emocím a prožívání, které doprovází vážné onemocnění, umírání, doprovázení a vytvořit prostor pro jejich svobodné vyjádření
  • práce se stresem, strachem z budoucnosti a obavami z neznámého
  • pokusit se nahlédnou na situaci jiným způsobem
  • hledání smysluplného prožití tohoto náročného životního období, mnohdy pro ně tak nepochopitelného a nesmyslného hledání možných zdrojů podpory pro zvládání této náročné životní situace
  • nacházení řešení při problémech v komunikaci mezi jednotlivými členy rodiny, kde se pečuje o umírajícího
  • pomoc umírajícímu, pečujícím, rodině a blízkým umírajícího lépe porozumět procesu umírání a tomu, co umírající člověk může prožívat, jak hovořit s umírajícím, jak se nebát například tématu rozloučení
  • v období po úmrtí pacienta je nabízena pomoc pozůstalým, která může být dlouhodobá, někdy může trvat rok, případně i déle v tomto období pomáháme pozůstalému prožívat a zpracovávat zármutek, ztrátu, připustit si realitu a svoji bezmocnost v ní a následně hledat nový pohled, novou orientaci v životě bez zemřelé osoby

 

Psychologická poradna Bárky

Leták poradna 2011.pngDHP Bárka nabízí službu v poradně každé úterý odpoledne po předchozí telefonické domluvě. Může sem přijít každý, kdo se potýká s těžkostmi při pečování o těžce nemocného či se smutkem nad ztrátou blízkého člověka. Bárka může podpořit vyslechnutím, radou, praktickou pomocí i pomocí s orientací v těžké životní situaci.

Mobil: 731 773 254 (Ludmila Novotná, psychoterapeutka)

Leták o poradně ke stažení

více informací o psychologické péči