Bc. Zdislava  Součková Tel.: 567 273 308, 736 523 654
g_vC2Zl7TlBET9enW7c-07.dWonhT65j4mnhTj zástupce ředitele pro služby sociální  péče, vedoucí CHPS Kamenice
Mgr.  Lenka Hofbauerová Tel.: 567 219 587, 736 523 658
7.AuRW.g19nEVbenW7c-07.dWonhT65j4mnhTj vedoucí pečovatelské služby Luka n Jihlavou
Marie Krajíčková Tel.: 567 318 172, 736 523 642
88EsVWajWcvm1~l7VX~tZ6b7c8kmYZhaa8kmb vedoucí pečovatelské služby Nová Říše
Lucie Nováčková Tel.: 732 627 635
YaCCO95e0gvmVYUS5buvRf54YanBZd54Ys zástupce vedoucí pečovatelské služby Kamenice
Bc. Irena Pejšová Tel.: 567 213 418, 736 523 657
4krxRWf_5lBFRYUS5buvRf54YanBZd54Ys vedoucí pečovatelské služby Telč
Bc. Eva Rosová Tel.: 567 316 035, 736 523 632
0onh8~igc8m%C8~%78IkO1.7~bGkO1p vedoucí pečovatelské služby Kostelec
Helena  Široká Tel.: 736 523 658
YaCCO-kcW7c-07.dWonhT65j4mnhTj zástupce vedoucí peč.služby Luka nad Jihlavou