25. výročí DCHB

Dobrovolnické centrum

 

 

 

  • Poptávka po dobrovolnické službě - více informací zde, nebo na Facebooku

 doucovani DOUČOVÁNÍ v Jihlavě

- jde převážně o učivo základní školy - český jazyk, matematika

- probíhá jednou týdně dle tvých časových možností 

- pomůžeš dětem ze socioekonomicky znevýhodněných skupin dosáhnout lepších školních výsledků a tím je motivuješ pro další vzdělávání, které jim rozšíří možnosti uplatnění 

- kontakt: Roman Mejzlík 737536131, ~hzk4Wc_gevuQOQb4ayk.Z2938Es-Z29g


TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKAlogo TKS

- hledáme koledníky pro nadcházející Tří královou sbírku 2018

- Se zapečetěnou kasičkou a dalšími dvěma králi projdeš svou ulici nebo čtvrť a oslovíš sousedy s prosbou o peněžitý příspěvek do kasičky na pomoc lidem v nouzi, který pomáhá charita.

- vítáme každého, kdo má zájem pomoci bez ohledu na věk

- kontakt: Roman Mejzlík 737536131, ~hzk4Wc_gevuQOQb4ayk.Z2938Es-Z29g


- více informací získáte na těchto kontaktech:

Vedoucí: Roman Mezlík
Adresa: Jakubské nám. 2, 586 01 Jihlava     ukaž na mapě

Telefon: 567 563 689, mobil: 737 536 131
E-mail: ~hzk4Wc_gevuQOQb4ayk.Z2938Es-Z29g, ZhoB5fed9bpsQOQb4ayk.Z2938Es-Z29g

Dobrovolnické centrum je projekt Oblastní charity, jehož základním posláním je podpora myšlenky dobrovolnictví. Je součástí sítě dobrovolnických center pod záštitou Diecézní charity Brno a je mu udělena akreditace Ministerstva vnitra. Dobrovolnické centrum se zabývá systematickou prací
s dobrovolníky, kteří se podílejí především na realizaci projektů Oblastní charity a v případě potřeby zabezpečují humanitární pomoc. Projekt ve svém konečném důsledku přispívá ke zvýšení kvality sociálních, zdravotních a humanitárních služeb.

Legislativně je dobrovolnická činnost v ČR upravena Zákonem č. 198/2002 Sb., o dobrovolnické činnosti a dobrovolnictví.  

V Oblastní charitě Jihlava je koordinována také neformální pomoc osobám závislým na pomoci jiné osoby (tzv. sousedská výpomoc). Tato pomoc je realizována především v rámci služeb sociální péče ve venkovských oblastech.

Při zajišťování některých dalších dobrovolnických aktivit rovněž spolupracujeme s Centrem pro rodinu Vysočina, s Junákem - svazem skautů a skautek, Soukromou vyšší odbornou školou sociální JihlavaS0Š sociální U Matky Boží Jihlava, s katedrou sociální práce Vysoké školy polytechnické Jihlava a se Střední školou veřejnoprávní TRIVIS Jihlava, jsme v kontaktu s občanským sdružením HESTIA,  občanskými sdruženími Hodina H v Pelhřimově a Slunce v Jihlavě, které se zabývají Evropskou dobrovolnou službou.Poděkování

Při organizování akcí realizovaných Dobrovolnickým centrem velmi dobře funguje spolupráce a s Krajským úřadem kraje Vysočina a s Magistrátem města Jihlavy. Prezentovat myšlenky dobrovolnictví směrem k širší veřejnosti se dařilo díky dobré spolupráci s lokálními sdělovacími prostředky (např. Jihlavské listy, Jihlavský deník, MF DNES, Český rozhlas – regionRádio Vysočina).

DĚKUJEME  

CHCI SE STÁT DOBROVOLNÍKEM - PŘIHLAŠOVACÍ FORMULÁŘ