25. výročí DCHB

Dobrovolnické centrum

 

 

 CHCI SE STÁT DOBROVOLNÍKEM

 

- více informací získáte na těchto kontaktech:

Vedoucí: Roman Mezlík
Adresa: Jakubské nám. 2, 586 01 Jihlava     ukaž na mapě

Telefon: 567 563 689, mobil: 737 536 131
E-mail: ~hzk4Wc_gevuQOQb4ayk.Z2938Es-Z29g, ZhoB5fed9bpsQOQb4ayk.Z2938Es-Z29g

 

  

 

Dobrovolnické centrum je projekt Oblastní charity, jehož základním posláním je podpora myšlenky dobrovolnictví. Je součástí sítě dobrovolnických center pod záštitou Diecézní charity Brno a je mu udělena akreditace Ministerstva vnitra. Dobrovolnické centrum se zabývá systematickou prací
s dobrovolníky, kteří se podílejí především na realizaci projektů Oblastní charity a v případě potřeby zabezpečují humanitární pomoc. Projekt ve svém konečném důsledku přispívá ke zvýšení kvality sociálních, zdravotních a humanitárních služeb.

Legislativně je dobrovolnická činnost v ČR upravena Zákonem č. 198/2002 Sb., o dobrovolnické činnosti a dobrovolnictví.

 


 

Dobrovolnické centrum Oblastní charity Jihlava se již několik let zabývá systematickou prací s dobrovolníky, kteří se podílejí především na realizaci projektů Oblastní charity a v případě potřeby zabezpečují humanitární pomoc. Naši dobrovolníci rovněž působí i v několika necharitních organizacích v Jihlavě. Projekt Dobrovolnického centra tak přispívá ke zvýšení kvality sociálních, zdravotních a humanitárních služeb.

Díky místní lokalizaci (krajské město) a široké oblasti přilehlých obcí spadajících do správy Oblastní charity Jihlava,  představuje Dobrovolnické centrum OCH jedno z klíčových dobrovolnických center v Kraji Vysočina. V koordinaci s Diecézní charitou Brno získalo Dobrovolnické centrum OCHJ také oficiální statut vysílající organizace. Centrum každoročně rozšiřuje svoji činnost o nové dobrovolnické programy. V roce 2013 se Dobrovolnické centrum stalo členem Pracovní skupiny Dobrovolnictví pro Vysočinu. Centrum realizuje dobrovolnické programy  v registrovaných sociálních službách zaměřených na následující cílové skupiny: sociálně znevýhodnění, děti, mládež, osoby ohrožené závislostí, romská populace, senioři, zdravotně znevýhodnění, nemocní, nevyléčitelně nemocní.


 

Konkrétně se jedná o tyto stávající dobrovolnické programy:

Dobrovolníci v mimojihlavských zařízeních

 

Mezi další aktivity Dobrovolnického centra také patří

  • Tříkrálová sbírka (účastní se jí přibližně 1000 dobrovolníků)
  • sbírka Koláč pro hospic a některé jednorázové akce pořádané Oblastní charitou Jihlava (Den charity, Benefiční koncert).
  • Kromě toho se dobrovolníci podílejí na aktivitách farností a farních charit a jsou činní v rámci jednorázových dobročinných akcích.

 

V Oblastní charitě Jihlava je koordinována také neformální pomoc osobám závislým na pomoci jiné osoby (tzv. sousedská výpomoc). Tato pomoc je realizována především v rámci služeb sociální péče ve venkovských oblastech.

Při zajišťování některých dalších dobrovolnických aktivit rovněž spolupracujeme s Centrem pro rodinu Vysočina, s Junákem - svazem skautů a skautek, Soukromou vyšší odbornou školou sociální JihlavaS0Š sociální U Matky Boží Jihlava, s katedrou sociální práce Vysoké školy polytechnické Jihlava a se Střední školou veřejnoprávní TRIVIS Jihlava, jsme v kontaktu s občanským sdružením HESTIA,  občanskými sdruženími Hodina H v Pelhřimově a Slunce v Jihlavě, které se zabývají Evropskou dobrovolnou službou. 


Statistická data za rok 2014

Počet dobrovolníků:

dlouhodobé smlouvy: 96

příležitostné akce – sbírky: přibližně 1000

Množství odpracovaných dobrovolnických hodin:

dlouhodobé smlouvy: 5527

příležitostné akce – sbírky: přibližně 5000

 

Finanční zajištění

 

Poděkování

Při organizování akcí realizovaných Dobrovolnickým centrem velmi dobře funguje spolupráce a s Krajským úřadem kraje Vysočina a s Magistrátem města Jihlavy. Prezentovat myšlenky dobrovolnictví směrem k širší veřejnosti se dařilo díky dobré spolupráci s lokálními sdělovacími prostředky (např. Jihlavské listy, Jihlavský deník, MF DNES, Český rozhlas – regionRádio Vysočina).

DĚKUJEME


 Tříkrálová sbírka

 


 

CHCI SE STÁT DOBROVOLNÍKEM - PŘIHLAŠOVACÍ FORMULÁŘ