Zobrazit podle typu:
Zobrazit podle času:
Rubriky:  

Dobrovolnice Charity znovu spojila rodinu uprchlíků

O pravou „vánoční koledu“ se zasloužila Jenny z Německa, dobrovolnice pomáhající po dobu jednoho týdne v Uprchlickém centru Charity Athény. Navzdory velké spoustě práce a bolestem hlavy způsobeným nečekaným vedrem a stresem si Jenny vždy našla čas na vyslechnutí těch, kteří se potřebovali někomu vypovídat.

Počátkem ledna proběhne již pošestnácté celostátní Tříkrálová sbírka

Do ulic našich obcí a měst v lednu opět vyjdou charitní koledníci, aby u prahů domácností, na chodnících a náměstích předali poselství o narození Božího syna. Lidem popřejí šťastný nový rok, zazpívají koledu, věnují drobný dárek a při tom poprosí o příspěvek do zapečetěné pokladničky s logem Charity ČR. Výtěžek Tříkrálové sbírky 2016 je určen na pomoc těm, kteří si sami pomoci nedokáží z důvodu stáří, nemoci, hendikepu či své nedobré sociální situaci.

Předvánoční čas v Erku

Prosinec 2015 v Erku - nízkoprahovém zařízení pro děti a mládež byl ve znamení Vánoc a dobrých skutků. Přečtěte si více

Vánoce s dary z Národní potravinové sbírky

Vánoce jsou časem radosti nejen pro ty nejmenší. Dospělým přinesly sociální pracovníci z Terénních programů Sovy a Charitní pečovatelské služby v Nové Říši dárky v podobě potravinové pomoci. >>>

Soví Vánoce ve vyloučených lokalitách

Do sociálně vyloučených lokalit Chotěboř a Horka u Kojatic přiletěly v úterý 16. a ve středu 17. prosince pracovníci Terénních programů Sovy a s náskokem před Ježíškem přinesly dárky pro malé i velké. >>>

Mezinárodní den migrantů

18. prosinec známe jako Mezinárodní den migrantů. Caritas Europa proto využila této příležitosti k připomenutí evropským vládám, že odpovědí EU by měla být solidarita, díky níž vytvoříme příjemnější a vstřícnější naladění společnosti vůči migrantům. Rovněž by se neměla přehlížet jejich lidská práva.

Studenti i pracovníci VŠ polytechnické obdarovali děti z Klubíčka

Vysoká škola polytechnická (VŠP) již podruhé pořádala vánoční večírek, při kterém věnuje vybrané organizaci vánoční dárky. Tentokrát byla cílovou organizací Oblastní charita Jihlava a její služba Klubíčko. >>>

Adapta se před Svátky věnovala klientům i jejich rodičům

Konec roku v Adaptě – odlehčovací službě při Oblastní charitě Jihlava – byl opět pestrý na akce pro uživatele i jejich rodiče. >>>

Káčko na Sovách: Drogy kolem nás

Ještě před vánočními svátky se uživatelé sociální služby Terénní programy SOVY zúčastnili společného setkání na téma Drogy kolem nás. >>>

Klubíčko v předvánočním čase

Pracovníci a děti z Klubíčka Jihlava se již od konce listopadu připravovali na vánoční svátky a užívali si adventního období. Vše začalo vyráběním ozdob pro vánoční stromeček na jihlavském náměstí. >>>