Zobrazit podle typu:
Zobrazit podle času:
Rubriky:  

Jihlavský Dům kultury po osmé ožije (nejen) romskými tanci

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Erko při Oblastní charitě Jihlava pořádá již 8. ročník taneční soutěže Amen Khelas. Soutěž se koná ve čtvrtek 21. května 2014 od 15 hodin v DKO Jihlava. Akce je veřejná. >>>

Soutěž pro dobrovolníky!

Diecézní charita Brno vyhlašuje u příležitosti Mezinárodního dne dobrovolníků soutěž. Pište, foťte, malujte, natáčejte nebo jinak vyjádřete svůj vztah či motivaci k dobrovolnictví. Termín odevzdání díla je do 15. června. Vyhrát můžete mobilní telefon. >>>

Výtěžek z májových slavností v Lukách n. Jihlavou podpoří služby pro seniory

Výtěžek letošních májových slavností v Lukách nad Jihlavou  opět podpoří službu potřebným seniorům. Výsledek sbírky konané v rámci této akce činí 125 557,-Kč. Peníze budou použity na pořízení auta pro službu starým a nemocným lidem v Lukách n. Jihlavou a okolí. více informací

Malá řemesla PLUS – oznámení o konání závěrečných zkoušek

Ve dnech 20. – 22. 5. 2015 proběhnou v rámci projektu Malá řemesla PLUS závěrečné zkoušky z profesní kvalifikace.
více informací

Adapta uspořádala "slet čarodějů a čarodějnic"

Na Pančavě, na místě ryze přírodním, samotou lehce oplývajícím, se dne 29. 4. 2015 v 11 hod. slétli čarodějnice a čarodějové všech věkových kategorií, aby společně prožili prima den plný soutěží, tance a opékání špekáčků. >>>

V Jihlavě řeší sociální problémy, účastní se také zástupci Romské komunity

Pracovníci TP SOVY ve spolupráci s Policií České republiky – KŘP kraje Vysočina zrealizovali již třetí workshop s tématem sociální problematiky v městě Jihlava.  >>>

Charita pro Nepál

Nepálem otřáslo ničivé zemětřesení. Neštěstí si vyžádalo několik tisíc obětí, mnoho zraněných a obrovské materiální škody. Finanční dary lze zasílat na charitní účet číslo 55660022/0800 u České spořitelny, variabilní symbol 107. Pomoci lze rovněž zasláním dárcovské SMS ve tvaru DMS CHARITASVET na číslo 87 777.  více o pomoci Charity

Jak se vzdělávají poskytovatelé sociálních služeb a široká veřejnost v Telči?

„Mít úsměv ve tváři, v mládí i ve stáří – Sociální služby pro seniory a pečující.“ To je název projektu z grantového programu Kraje Vysočina – Fondu Vysočiny, který je zaměřen na zkvalitnění současných poskytovaných služeb péče v Teči a okolí prostřednictvím sociálních inovací. >>>

Charita vyhlašuje sbírku pro Nepál

Nepálem otřáslo 25. dubna ničivé zemětřesení o síle 7,9 stupně Richterovy škály. Charita ČR podpoří partnerskou Caritas Nepal z prostředků veřejné sbírky, kam mohou lidé posílat finanční dary. 
Číslo účtu: 55660022/0800 u České spořitelny, variabilní symbol 107. 
Charita ČR současně uvolnila na pomoc Nepálu částku 200 000 Kč.

Zastavme další tragédie ve Středozemním moři!

Charita ČR se připojuje k Prohlášení Konsorcia neziskových organizací pracujících s migranty v ČR a vyjadřuje hlubokou soustrast s lidmi, kteří zahynuli při nebezpečné cestě do Evropy.