Zobrazit podle typu:
Zobrazit podle času:
Rubriky:    

Charita spustila registrační databázi nabízené pomoci pro migranty

Uprchlíci z válkou zmítaných zemí míří do Evropy, přicházejí vyčerpaní a doslova s holýma rukama. Mnohým z našich spoluobčanů není jejich osud lhostejný a rádi by ke zlepšení neradostného údělu migrantů něčím přispěli. Charita ČR připravila z popudu České biskupské konference elektronickou databázi, kde mohou lidé nabízet svoji pomoc ve formě ubytování, materiální či dobrovolné výpomoci.

Den Charity 2015 v Jihlavě

Oblastní charita Jihlava chystá tradiční Den Charity 2015 s bohatým programem. více informací
Místo: Masarykovo náměstí, Jihlava, kostel sv. Jakuba, kostel Povýšení sv. Kříže
Termín: 24. 9. 2015, 08:00 — 24. 9. 2015, 20:00

Charita pomáhala uprchlíkům v Horgoši a Tovarniku

V okamžiku přesměrování vlny uprchlíků z Maďarska do Chorvatska byla na místě také Charita ČR. Pracovníci a dobrovolníci Diecézní charity Brno a Charity Olomouc ve spolupráci s Charitou Srbsko distribuovali v srbském Horgoši uprchlíkům potravinové balíčky. Díky dárcům!

Den Charity v Jihlavě – uživatelé služeb na náměstí představí své umění

Oblastní charita Jihlava se u příležitosti svátku sv. Vincence z Pauly – patrona charitativní činnosti opět připojuje k tradiční celorepublikové kampani - Den Charity. V Jihlavě bude akce probíhat ve čtvrtek 24. září. Letos je připraven pestrý program pro veřejnost. >>>

Charita oslaví svůj Den. Při něm lidem předvede, co všechno dělá

Řada místních organizací a charitních služeb představí při celostátní kampani Den Charity koncem září a začátkem října svoji činnost. V rámci kampaně pořádají diecézní, oblastní a farní Charity dny otevřených dveří, exkurze, výstavky, děkovné bohoslužby i hudební vystoupení. Akce se konají zpravidla kolem svátku sv. Vincence z Pauly (27. září), patrona charitních zařízení.

INFORMACE O POMOCI UPRCHLÍKŮM

Materiální sbírka probíhá přímo v sídle Diecézní charity Brno, a v některých oblastních charitách. Diecézní charita Brno pomáhá v uprchlickém zařízení Zastávka u Brna a také vypravila auta s materiální pomocí do Maďarska, Srbska a Chorvatska. Je navázána spolupráce s místními Charitami. Výjezdní krizový tým z Blanska vyjíždí k nočním vlakům na nádraží v Břeclavi, kde poskytuje pomoc. Okamžitou pomoc (materiální pomoc) na našem území (Jihlavsko, Telčsko, Dačicko) zatím nevyhlašujeme. Situaci neustále monitorujeme a v případě změny a zjištění potřeby pomoci sbírku vyhlásíme – sledujte naše webové stránky a sociální sítě. DĚKUJEME

Dobrotety předaly materiální pomoc potřebným skrze Terénní programy Sovy

Dne 16. září 2015 předalo o. s. Dobrotety Jihlava, materiální sbírku terénním pracovnicím sociální služby TP SOVY. Ta pod Oblastní charitou Jihlava poskytuje terénní sociální práci v lokalitách na Vysočině, kde se nachází lidé vykazující vysokou míru sociálního vyloučení, nebo jsou tímto sociálním vyloučením ohroženi. >>>

Setkání odborníků přineslo řadu připomínek k národní Strategii sociálního začleňování

Společnou řeč na poli práce s lidmi chudými a vyloučenými z běžné společnosti hledalo přes čtyřicet odborných zástupců neziskových organizací, které pracují v sociální oblasti, a zástupci úřadu vlády a státní správy. Společně diskutovali nad zněním zastřešujícího dokumentu, národní Strategie sociálního začleňování 2014–2020.

Diskuze v brněnském kině nabídla přímé zkušenosti s uprchlíky

Kdo jsou a odkud k nám přicházejí uprchlíci? byl název veřejné debaty, které se zúčastnily novinářky Markéta Kutilová a Jana Ustohalová, Diana Tuyet-Lan Kosinová z Diecézní charity Brno a Assem Atassi, který má kořeny v Česku i v Sýrii. Diskuzi moderoval Jakub Macek. Na akci se vybralo 7 275 Kč na pomoc uprchlíkům. Děkujeme!