Zobrazit podle typu:
Zobrazit podle času:
Rubriky:    

Požehnané Velikonoce!

Radost z Kristova Vzkříšení
a požehnané svátky velikonoční


přeje svým příznivcům, dárcům,
dobrovolníkům a zaměstnancům

Charita Česká republika
.

Charita ČR se zúčastní programu Restart@Siemens

Lidé bez domova, kteří mají odhodlání a sílu odrazit se ode dna, dostanou novou šanci. Nabídne ji program, který iniciovala firma Siemens - kromě roční pracovní smlouvy bude tato firma po dobu jednoho roku účastníkům programu hradit náklady na ubytování. Průkopnický experiment se uskuteční pod patronací Ministerstva práce a sociálních věcí a ve spolupráci s neziskovými organizacemi Armáda spásy, Charita ČR a Naděje.

Postní almužna se blíží k závěru

Aktivita Postní almužna je s počátkem Velikonočního období ukončena. Lidé, kteří se do této aktivity zapojili, mohou postní schránky odevzdat ve svých farnostech. více informací

Dva odborné semináře o demenci v Telči

V rámci projektu "Mít úsměv na tváři v mládí i ve stáří" proběhly v Telči dva odborné semináře o demenci - první s názvem "Demence v obrazech" a druhý s tématem "Péče o jedince s demencí." >>>

Často se setkávám s lidmi, kteří prožívají velké těžkosti

Přečtěte si krátký rozhovor s terénní sociální pracovnicí Bc. Libuší Bouchnerovou, která pracuje pro službu Terénní programy SOVY. >>>

Seminář Demence v obrazech

V rámci projektu "Mít úsměv na tváři, v mládí i ve stáří" zvou poskytovatelé sociálních služeb v Telči na akreditovaný seminář. více informací
Místo: ZŠ Telč, Masarykova 141
Termín: 24. 3. 2015, 12:30 — 24. 3. 2015, 19:30

Další zkoušky rekvalifikantů Malých řemesel v oboru zahradník proběhly úspěšně

Projekt Malá Řemesla PLUS při Oblastní charitě Jihlava pokračuje dále v řemeslných rekvalifikačních kurzech a to díky podpoře ESF v rámci OP LZZ. >>>