Postní almužna v jihlavském a telčském děkanství

Postní almužna v jihlavském a telčském děkanství

Již je znám výtěžek postního snažení farností jihlavského a telčského děkanství. Celkový výtěžek je 60 062 Kč ze 175 postních schránek.
Využití výtěžku dle úmyslů dárců.

Akce Čistá Vysočina na Charitě

Akce Čistá Vysočina na Charitě

Klientům a pracovníkům Oblastní charity Jihlava není lhostejné, jak to vypadá na místech, kde jsou poskytovány sociální služby. Proto vyšli do ulic uklízet v rámci akce Čistá Vysočina. Zapojili se služby pro drogově závislé a také ty, které se věnují romské komunitě. >>>

Jsme držiteli poděkování hejtmana Kraje Vysočina za společenskou odpovědnost

Jsme držiteli poděkování hejtmana Kraje Vysočina za společenskou odpovědnost

V pondělí 18. dubna jsme v prostorách Kraje Vysočina obdrželi poděkování hejtmana za přínos v oblasti společenské odpovědnosti v roce 2015. Poděkování převzal Mgr. Michal Novotný, ředitel Oblastní charity Jihlava >>>

Okolí sociálních služeb uklízí pracovníci i uživatelé jihlavské Charity

Okolí sociálních služeb uklízí pracovníci i uživatelé jihlavské Charity

Klientům a pracovníkům Oblastní charity Jihlava není lhostejné, jak to vypadá na místech, kde jsou poskytovány sociální služby. Proto vyjdou do ulic uklízet v rámci akce Čistá Vysočina. Zapojí se služby pro drogově závislé a také ty, které se věnují romské komunitě. Vše proběhne ve dnech 11. 4. – 24. 4. 2016. >>>

V Dačicích pletou obvazy pro nemocnice v Indii a Africe

V Dačicích pletou obvazy pro nemocnice v Indii a Africe

Farní charita v Dačicích organizuje pletení obvazů pro nemocnice v Indii a Africe již od roku 2002. >>>

Vyhlašujeme materiální sbírku na pomoc uprchlíkům v Řecku

Vyhlašujeme materiální sbírku na pomoc uprchlíkům v Řecku

Připojujeme se k materiální sbírce na pomoc uprchlíkům v Řecku. Diecézní charita Brno začátkem dubna vypraví kamion s humanitární pomocí.
Více informací >>>

Odešla paní Marie Máchová z Dačic

Odešla paní Marie Máchová z Dačic

Obdrželi jsme smutnou zprávu, že na věčnost odešla paní Marie Máchová z Dačic - dlouholetá členka a vedoucí Farní charity v Dačicích a také koordinátorka Tříkrálové sbírky na Dačicku. Za její mnohaletou obětavou službu jí patří velký dík! >>>

Dobrovolník na doučování

Dobrovolník na doučování

Hledáme dobrovolnici/dobrovolníka na doučování žáka 3. třídy základní školy z matematiky a českého jazyka. Kontakt: mobil 737 536 131, e-mail dobrovolnici@jihlava.charita.cz

Pomoc iráckým křesťanům

Pomoc iráckým křesťanům

Předáváme informaci o možnostech pomoci těmto lidem, kteří prchají před válkou. V Jihlavě jim pomáhá Multikulturní centrum Jihlava. Jsme s nimi ve spolupráci. Pokud máte zájem připojit se k pomoci, ozvěte se na kontakty, které jsou uvedeny na letáku. více informací

Vánoce s dary z Národní potravinové sbírky

Vánoce s dary z Národní potravinové sbírky

Vánoce jsou časem radosti nejen pro ty nejmenší. Dospělým přinesly sociální pracovníci z Terénních programů Sovy a Charitní pečovatelské služby v Nové Říši dárky v podobě potravinové pomoci. >>>