Výtěžek postní almužny 2015

Výsledek postního snažení třiceti farností v Jihlavském a Telčském děkanství je

69 005 Kč

z celkových 178 postniček.

Rozdělení výtěžku dle úmyslů dárců

Přijímající organizace/služba

použití daru

částka

Středisko křesťanské pomoci – Naděje pro život Jihlava

na příležitostné a podpůrné aktivity pro maminky (rodiče) s dětmi, na vybavení nových bytů pro azylové bydlení

2 022 Kč

Oblastní charita Žďár nad Sázavou

podpora služby Osobní asistence Velké Meziříčí

271 Kč

Centrum pro rodinu Vysočina

nákup vysavače

4 237 Kč

Oblastní charita Jihlava

příspěvek na pořízení auta pro  Charitní pečovatelskou službu Kostelec

20 204 Kč

Charita ČR

Charita na pomoc Sýrii - na pomoc syrským uprchlíkům

1 348 Kč

Diecézní charita Brno

na humanitární pomoc v zahraničí - Moldavsko

25 000 Kč

Azylový dům pro muže Jihlava

na příležitostnou potravinovou pomoc pro muže bez přístřeší anebo v krizi

1 685 Kč

o. s. Cesta 121

na pomoc stárnoucím kněžím

938 Kč

Oblastní charita Jihlava

pořízení pomůcek na alternativní komunikaci pro uživatele s postižením - Adapta Jihlava

2 864 Kč

Některé farnosti jihlavského a telčského děkanství

na činnost farností pro lidi v nouzi

10 436 Kč

Farnostem, které se do této aktivity zapojily
ze srdce děkujeme jménem všech potřebných