Abecední seznam
Marie Krajíčková Tel.: 730 571 165, 736 523 642
88EsVWajWcvm1~l7VX~tZ6b7c8kmYZhaa8kmb vedoucí pečovatelské služby Nová Říše
Roman Mezlík Tel.: 737 536 131, 567 563 671
~hzk4Wc_gevuQOQb4ayk.Z2938Es-Z29g koordinátor dobrovolníků a Tříkrálové sbírky
Bc. Jana Nagyová Tel.: 733 755 995
Lucie Nováčková Tel.: 730 571 164
YaCCO95e0gvmVYUS5buvRf54YanBZd54Ys zástupce vedoucí pečovatelské služby Kamenice
Bc. Eva Nováková Tel.: 736 238 095
0onh4~l76hIkQOQb4ayk.Z2938Es-Z29g vedoucí TP SOVY – Terénní programy v sociálně vyloučených lokalitách
Andrea Novotná, DiS. Tel.: 734 435 311
WgqBVZ2f-oBD4Z4WHcvr2Zl7T-uk87j7T-M zástupce vedoucí služby NZDM Maják Luka nad Jihlavou
Bc. Irena Pejšová Tel.: 730 571 167, 736 523 657
4krxRWf_5lBFRYUS5buvRf54YanBZd54Ys vedoucí pečovatelské služby Telč
Monika Smejkalová Tel.: 604 535 577
8hAs1Z2k8.wuR-enW7c-07.dWonhT65j4mnhTj zástupce vedoucí služby NZDM ZASTÁVka Telč
Bc. Eva Rosová Tel.: 730 571 166, 736 523 632
0onh8~igc8m%C8~%78IkO1.7~bGkO1p vedoucí pečovatelské služby Kostelec
Milan  Řezníček Tel.: 567 304 802
cknuSZh45buvRf56LTwsY-5nW5prRb~lW5pJ koordinátor programů pro I st.ZŠ Centrum primární prevence Vrakbar