Příjemné dopoledne ve stacionáři Pohodář oživila báseň od uživatele

posezení v Pohodáři

Každá činnost mívá dvě strany – dávat a brát. Právě proto byli pracovníci Denního stacionáře Pohodář z překvapení ze strany uživatelů potěšeni. >>>

Jejich několikadenní příprava kvízu, obsahujícího slova pro mnohé už zapomenutá, byla jen částí celé aktivity. Kdo by si nechtěl obnovit slovní zásobu a slova jako loukoť, šídlo, retich, oficína, plachetka, rynek, arest, kvantlík a další a pustit je do svých myslí. Kdo nevěděl, ten se poučil, jiný jen potrénoval paměť a vzpomněl si na své známé, vykonávající řemesla spjatá s těmito termíny.

Velikou radost měli pracovníci z úvodu celé této aktivity. Dva uživatelé, kteří nechtějí být jmenováni, složili jako zpětnou vazbu pracovníkům stacionáře báseň.

„O milou radost z toho, že jsme co platní, a jak rádi se do stacionáře uživatelé vrací, se tímto chci podělit. Jsme rádi, že nám to takto příjemným způsobem dávají naši uživatelé najevo,“ uvedla A.EobZ4UHvuv_%4uK7N_QmU6Pwxy.YsVVt%, vedoucí služby.

„Báseň složená uživateli nemá název. Já bych ji nazvala POHODÁŘ, snad tvůrci odpustí můj smělý pokus doplnit jejich dílo,“ řekla dále A5m.Cm.dbimMFYqTVvcjKnagc7P~QkR.

POHODÁŘ

 RÁNO VSTANU
UŽ SE TĚŠÍM
DO POHODÁŘE
ZASE BĚŽÍM

 TAM ZPÍVÁME
SOUTĚŽÍME A HRAJEME
TAM SI ZAVZPOMÍNÁME
I SE NĚCO DOVÍME
CO JSME NEVĚDĚLI
TO SI OŽIVÍME

 TAM TO LETÍ JAKO VODA
NEŽ SE NADĚJEME
JSME ZPÁTKY DOMA

 VZPOMÍNÁME NA MLÁDÍ
TO JEDINÉ, CO NÁM ZBÝVÁ
JE VESELÁ MYSL
TAK UŽ TO BÝVÁ

 POHODÁŘ JE PĚKNÝ DOMEČEK
NECHYBÍ ANI TANEČEK

(uživatel Denního stacionáře Pohodář)

Posláním Denního stacionáře Pohodář je poskytovat podporu a pomoc seniorům a dospělým se zdravotním postižením z Luk nad Jihlavou a okolí, kteří nemohou nebo nechtějí zůstat doma sami. Uživatelé jsou podporováni v soběstačnosti a v aktivním vyplnění volného času podle jejich individuálních potřeb.

Uživatelé se dostanou do společnosti svých vrstevníků. Rodinám a pečujícím osobám je umožněno využít volný čas k odpočinku. Tím je dána možnost uživateli setrvat v domácím prostředí.

 povídání při kávě a koblížcích