25. výročí DCHB

Projekt „Společně a úspěšně v Jihlavě“

články

fotogalerie

Klubíčko Jihlava
- sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

P1030256Předškolní zařízení „Klubíčko“ při Oblastní charitě Jihlava od 1. 9. 2016 navazuje na dvouletou spolupráci s organizací „Člověk v tísni“, v novém projektu s názvem „Společně a úspěšně v Jihlavě“.

Během tří let budou při Oblastní charitě Jihlava působit dva předškolní kluby, stávající „Klubíčko“ a nový „Klíček“, které jsou v provozu 4x týdně. Bude se realizovat řada vzdělávacích seminářů, určených především pedagogickým pracovníkům z mateřských školek a sociálním pracovníkům na daných projektech.

 

Cíl projektu:

Příprava nástupu dětí ze socioekonomicky znevýhodněného a kulturně odlišného prostředí do mateřských škol, podpora dětí i rodičů v rámci adaptačního období po nástupu do mateřské školy.          

 

Dílčí cíle projektu:

IMG_20160728_1236311) Vzdělávat děti, které pochází ze socioekonomicky znevýhodněného a kulturně odlišného prostředí a z různých důvodů nenavštěvují běžné mateřské školy, pomoci jim k úspěšnému vstupu do jedné ze sedmnácti MŠ v jihlavské „Mozaice“.

2) Inspirovat pedagogy, jak s dětmi s různými speciálními vzdělávacími potřebami pracovat. Realizovat vzdělávací semináře, přinášet konkrétní nástroje, které jim v jejich práci pomohou.

3) Spolupracovat s politiky a úředníky při pravidelných společných setkáních, dokázat, že předškolní vzdělávání je pro děti z této cílové skupiny naprosto klíčové pro jejich pozdější úspěšnost. A to nejen ve školce, ale i v pozdějším životě.

4) Aktivně spolupracovat s celou rodinou, vzdělávat ji a zapojovat rodiče přímo do aktivit projektu „Společně a úspěšně v Jihlavě“.

  

Poslání služby:

 

Posláním Klubíčka je pomoc a podpora rodinám s dětmi ve věku 3 až 5 let, které jsou ohroženy sociálním vyloučením. Služba je poskytována ambulantní formou a pomáhá rodinám z Jihlavy podporovat všestranný rozvoj dětí, které v těchto rodinách vyrůstají.

 

Název zařízení:

Klubíčko Jihlava – Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi.

 

Vedoucí zařízení:

Vladislav Hamršmíd

Jakubské náměstí 2, Jihlava, 58601

Telefon kancelář: 567 563 683

Mobil:736 523 636 

E-mail: cennZcb7c5uk3bie4_m%C8~%78IkO1.7~bGkO1p

6eHlZ1agVX~tZ6b7c8kmYZhaa8kmb

 

Kontakty na Klubíčko:

P1020604Joštova 3/3, Jihlava, 58601

Mobil Klubíčko: 736 249 372

E-mail: 6eHlZ1agVX~tZ6b7c8kmYZhaa8kmb

 

Zaměstnanci Klubíčka:

Bc. Dana Pečínková DiS. – zástupce vedoucího, sociální pracovnice

Z8AkO%994gxy.Z4WHcvr2Zl7T-uk87j7T-M

Klára Šímová DiS. – sociální pracovnice

Kristýna Gabrlíková DiS. – sociální pracovnice

 

Formy poskytování sociálních služeb:

Ambulantní

4

Cílová skupina klientů:

Klubíčko se věnuje rodinám s dětmi ve věku 3 – 5 let, které pochází ze socioekonomicky znevýhodněného a kulturn20160802_110257ě odlišného prostředí.

 

Věková kategorie klientů:

děti předškolního věku (3 - 5 let) mladí dospělí - rodiče (19 - 26 let) dospělí – rodiče (27 - 64 let)

 

Kapacita ambulantní formy poskytování služby:

počet uživatelů služby – 15 dětí na dopoledním programu Klubíčko.

 

Pracovní doba poskytování služby:

 

pondělí: 8:00 – 15:00

 

úterý:     8:00 – 15:00

 

středa:    8:00 – 15:00

 

čtvrtek:  8:00 – 15:00

 

pátek:     8:00 – 15:00

 

Fotogalerie

Napsali o nás + zprávy z Klubíčka

Reference a ocenění

 

IMG_20151127_092143

 


Společné poděkování Klíčku, Erku a Klubíčku:

From: Irena Točíková [mailto:irenatocikova@seznam.cz] Sent: Friday, November 25, 2016 10:55 AM To: Klubíčko Jihlava <klubicko@jihlava.charita.cz> Subject: RE: žádost o exkurzi

Dobrý den,

ráda bych Vám touto cestou poděkovala za pěknou pondělní exkurzi. Vaši kolegové byli vstřícní a ochotní nám ukázat a povědět co nejvíc o ERKU, Klubíčku a Klíčku.

S pozdravem, Irena Točíková,
zdravotnická škola

-------------------------------------------------------------------------------------------------

From:
Sent: Friday, November 11, 2016 7:58 AM
To: Klubíčko Jihlava <klubicko@jihlava.charita.cz>
Subject: Poděkování:-)

Dobrý den,

ráda bych Vám poděkovala za spolupráci na semináři. Bohužel jsem se nemohla semináře zúčastnit, ale ráda bych Vám poskytla zpětnou vazbu, kdy jsem na Vás slyšela jen samou chváluJ.

Moc si vážíme Vaší spolupráce a ještě jednou moc děkuji.

Lenka Vrzalová

Státní zdravotní ústav
Regionální pracoviště v Jihlavě
Vrchlického 57
587 25 Jihlava
tel.: 567 574 733