TP SOVY – Terénní programy v sociálně vyloučených lokalitách

Mahenova 16, Jihlava, 586 01 Vedoucí zařízení: Bc. Eva Nováková - vedoucí zařízení

Seznam lidí:

Bc. Eva Nováková - vedoucí zařízení

Seznam služeb: