25. výročí DCHB

Název zařízenílogo

Adiktologická ambulance Jihlava

 

Poslání

Posláním je pomáhat lidem v tíživé životní situaci s řešením jejich problému s návykovým chováním (hazardní hraní, užívání alkoholových i nealkoholových návykových látek) s cílem umožnit jim v nejvyšší možné míře zapojení do běžného života, bez problémů způsobených závislostním chováním a zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, včetně poskytnutí pomoci při uplatňování práv.

 

Adresa

U Větrníku 17, Jihlava 586 01 ukaž na mapě

 

Provozní doba a kontakt

Po domluvě.
Telefonické objednání: pondělí – pátek mezi 9.00 – 12.00 hod.

 

Objednání:

Mgr. Tereza Urbanová – 731 771 984

Adiktologicka_ambulance1

Cíle zařízení

Adiktologická ambulance může být prospěšná všem, kteří se potýkají s jakoukoli formou závislosti. Cílem je pomáhat lidem v tíživé životní situaci s řešením jejich problému s návykovým chováním (patologické hraní, závislosti na nelegálních látkách, alkoholu, aj.),  Součástí  práce je podpora a motivace klientů ke změně jejich dosavadního životního stylu a snaha o znovu zapojení do běžného života.

 

Cílová skupina

Cílovou populací tohoto typu služby jsou osoby experimentující s návykovými látkami, problémoví uživatelé návykových látek, závislí motivovaní i nemotivovaní k abstinenci, abstinující absolventi ambulantního či ústavního léčení.

 

Terapeutický tým

Mgr. Tereza Urbanová, adiktolog,  e-mail: a.EobZ2m~9nx5f56LTwsY-5nW5prRb~lW5pJ

Mgr. Marie Hlávková, sociální pracovnice, terapeutka, e-mail: 88EsVW.g7noy.Z4WHcvr2Zl7T-uk87j7T-M

Michal Matula, pracovník v sociálních službách, terapeut e-mail: 8bprR-2eWmHvRYUS5buvRf54YanBZd54Ys

Petr Gőth, pracovník v sociálních službách, terapeut, e-mail: _.GBO5el37c-07.dWonhT65j4mnhTj

Bc. Lukáš Honzl, sociální pracovník, e-mail: 7nxk9W.g9syjGK%a3enFRW7%WkvDRW7r

Bc. Kateřina Klementová, terapeutka, email: 68Go87d7Tdyo33dl-onjGK%a3enFRW7%WkvDRW7r

Terapeutický tým