25. výročí DCHB

Oblastní charita Jihlava rozšířila služby pro osoby bojující se závislostí

Oblastní charita Jihlava rozšířila služby pro osoby bojující se závislostí

Oblastní charita Jihlava zahájila provoz adiktologické ambulance, která pomáhá lidem v tíživé životní situaci s řešením jejich problému s návykovým chováním (hazardní hraní, užívání alkoholových i nealkoholových návykových látek). >>>

Adiktologická ambulance, která je registrovanou zdravotní službou, funguje v Jihlavě už několik měsíců.

Posláním služby je zajistit osobám fyzickou a psychickou soběstačnost pomocí sociálně terapeutické činnosti. Cílem je umožnit jim v nejvyšší možné míře zapojení do běžného života bez užívání návykových látek a bez problémů způsobených závislostním chováním a zprostředkovat jim kontakt se společenským prostředím, včetně poskytnutí pomoci při uplatňování práv.

Adiktologicka_ambulanceDůvodem vzniku bylo propojení stávajících adiktologických služeb Oblastní charity Jihlava, tj. Centra U Větrníku (kontaktní centrum a terénní program pro závislé) a Následné péče (pomoc lidem, kteří prošli léčbou závislosti začlenit se zpět do běžného života).

„Rozšíření nabídky služeb o poradenství v rámci adiktologické ambulance s sebou nese možnost pracovat i s četnější cílovou skupinou, tzn. s uživateli alkoholu, s osobami s nelátkovou závislostí, s osobami usilující o abstinenci a také s osobami jim blízkými. Těmi mohou být rodiče, partneři i děti,“ uvedla A.EobZ4UHNElR.enVvbjcL, vedoucí jihlavské Adiktologická ambulance. Tuto nabídku vnímají pracovníci Centra U Větrníku jako důležitou. „Nemusíme odmítat klienty, kteří přicházejí i s jiným typem závislosti. Skutečnost, že Charita má k dispozici adiktologickou ambulanci, z dlouhodobého pohledu vnímáme nejen jako přínos pro stávající služby, ale považujeme to za další posun v celkovém rozvoji organizace,“ řekla dále Bkok4~l6jWmKD.

Základní informace jsou uvedeny na www.charita.jihlava.cz/zavislosti. Dále je možné se na podrobnosti doptat nebo se objednat telefonicky u vedoucí adiktologické ambulance t%EhQMQL0krJaYSSBkok4~l6jWmKL + 420 731 771 984, každý den mezi 9.00 – 12.00 hod. Služby jsou poskytovány bezplatně.

tým Adiktologické ambulance Jihlava