Oblastní charita Jihlava rozšířila služby pro osoby bojující se závislostí

Oblastní charita Jihlava rozšířila služby pro osoby bojující se závislostí

Oblastní charita Jihlava zahájila provoz adiktologické ambulance, která pomáhá lidem v tíživé životní situaci s řešením jejich problému s návykovým chováním (hazardní hraní, užívání alkoholových i nealkoholových návykových látek). >>>

Adiktologická ambulance, která je registrovanou zdravotní službou, funguje v Jihlavě už několik měsíců.

Posláním služby je zajistit osobám fyzickou a psychickou soběstačnost pomocí sociálně terapeutické činnosti. Cílem je umožnit jim v nejvyšší možné míře zapojení do běžného života bez užívání návykových látek a bez problémů způsobených závislostním chováním a zprostředkovat jim kontakt se společenským prostředím, včetně poskytnutí pomoci při uplatňování práv.

Adiktologicka_ambulanceDůvodem vzniku bylo propojení stávajících adiktologických služeb Oblastní charity Jihlava, tj. Centra U Větrníku (kontaktní centrum a terénní program pro závislé) a Následné péče (pomoc lidem, kteří prošli léčbou závislosti začlenit se zpět do běžného života).

„Rozšíření nabídky služeb o poradenství v rámci adiktologické ambulance s sebou nese možnost pracovat i s četnější cílovou skupinou, tzn. s uživateli alkoholu, s osobami s nelátkovou závislostí, s osobami usilující o abstinenci a také s osobami jim blízkými. Těmi mohou být rodiče, partneři i děti,“ uvedla A.EobZ4UHNElR.enVvbjcL, vedoucí jihlavské Adiktologická ambulance. Tuto nabídku vnímají pracovníci Centra U Větrníku jako důležitou. „Nemusíme odmítat klienty, kteří přicházejí i s jiným typem závislosti. Skutečnost, že Charita má k dispozici adiktologickou ambulanci, z dlouhodobého pohledu vnímáme nejen jako přínos pro stávající služby, ale považujeme to za další posun v celkovém rozvoji organizace,“ řekla dále Bkok4~l6jWmKD.

Základní informace jsou uvedeny na www.charita.jihlava.cz/zavislosti. Dále je možné se na podrobnosti doptat nebo se objednat telefonicky u vedoucí adiktologické ambulance t%EhQMQL0krJaYSSBkok4~l6jWmKL + 420 731 771 984, každý den mezi 9.00 – 12.00 hod. Služby jsou poskytovány bezplatně.

tým Adiktologické ambulance Jihlava