25. výročí DCHB

Následná péče Jihlava na III. Konferenci pracovníků terapeutických komunit

Následná péče Jihlava na III. Konferenci pracovníků terapeutických komunit

Na začátku března se v Telči konala III. Konference pracovníků terapeutických komunit, které se zúčastnil celý tým Následné péče Jihlava. Jeden z příspěvků přednesla také vedoucí služby Mgr. Marie Hlávková. >>>

Radostí je pro mě každý den, který náš klient netráví s jehlou na ulici

Radostí je pro mě každý den, který náš klient netráví s jehlou na ulici

Přečtěte si rozhovor s Mgr. Marií Hlávkovou, vedoucí Následné péče Jihlava - služby s mottem: "Cesta zpět k plnohodnotnému životu bez drog."
>>>

Akce Čistá Vysočina na Charitě

Akce Čistá Vysočina na Charitě

Klientům a pracovníkům Oblastní charity Jihlava není lhostejné, jak to vypadá na místech, kde jsou poskytovány sociální služby. Proto vyšli do ulic uklízet v rámci akce Čistá Vysočina. Zapojili se služby pro drogově závislé a také ty, které se věnují romské komunitě. >>>

Okolí sociálních služeb uklízí pracovníci i uživatelé jihlavské Charity

Okolí sociálních služeb uklízí pracovníci i uživatelé jihlavské Charity

Klientům a pracovníkům Oblastní charity Jihlava není lhostejné, jak to vypadá na místech, kde jsou poskytovány sociální služby. Proto vyjdou do ulic uklízet v rámci akce Čistá Vysočina. Zapojí se služby pro drogově závislé a také ty, které se věnují romské komunitě. Vše proběhne ve dnech 11. 4. – 24. 4. 2016. >>>

Pětiletá praxe potvrdila nezbytnost doléčovacího programu pro osoby bojující se závislostí

Josef Kaňka - vedoucí Následné péče Jihlava

Oblastní charita Jihlava má s poskytováním služeb osobám ohroženým drogovou závislostí více než desetiletou zkušenost. Následná péče Jihlava je intenzivní doléčovací program, který už pět let nabízí služby závislým osobám, aby mohly úspěšně abstinovat a začlenit se zpět do běžného života. >>>

Následná péče pomáhá závislým osobám najít šanci na lepší život

zátěžový výjezd s klienty Následné péče

Osoby trpící závislostí na nelegálních návykových látkách, alkoholu či gamblingu ve svém životě mnohdy opakovaně nastupují do léčby s nadějí, že se jim podaří skoncovat se svým závislým chováním. A protože čelit závislosti není jednoduchý úkol, vznikají programy, které těmto lidem pomáhají. >>>

Následná péče Jihlava vystavila obrazy klientů arteterapie

Následná péče Jihlava vystavila obrazy klientů arteterapie

Pracovníci služby Následná péče Jihlava, jež pomáhá lidem, kteří prošli léčbou závislosti, otevřeli dveře veřejnosti a vystavili obrazy, vytvořené v rámci arteterapie. Službu během jednoho dne navštívilo přes 60 osob. >>>

Týden sociálních služeb 2014 v Oblastní charitě Jihlava

Týden sociálních služeb 2014 v Oblastní charitě Jihlava

Služby Oblastní charity Jihlava se připojily k celorepublikovému Týdnu sociálních služeb.
Přečtěte si, jakým způsobem.

Následná péče Jihlava - odrazový můstek k abstinenci

Následná péče Jihlava - odrazový můstek k abstinenci

Následná péče Jihlava už 4. rokem pomáhá osobám, které se rozhodly skoncovat se závislostí. V minulém roce využilo služby 42 klientů motivovaných k životu bez drog, alkoholu či hazardních her. Klienti se shodují – doléčování je důležitým krokem k dlouhodobé abstinenci a nemělo by se podcenit. celý článek

Jednorázový neúspěch v léčbě závislosti nemusí vždy znamenat krok zpět

Jednorázový neúspěch v léčbě závislosti nemusí vždy znamenat krok zpět

Pokouší-li se jedinec o změnu svého problematického chování, ať už je to snaha skoncovat s alkoholem, drogami či hracími automaty, je vysoce pravděpodobné, že se během svého úsilí setká s jednorázovým neúspěchem - lapsem. V tomto se mu snaží být oporou Následná péče Jihlava.
celý článek