Následná péče Jihlava na III. Konferenci pracovníků terapeutických komunit

Následná péče Jihlava na III. Konferenci pracovníků terapeutických komunit

Na začátku března se v Telči konala III. Konference pracovníků terapeutických komunit, které se zúčastnil celý tým Následné péče Jihlava. Jeden z příspěvků přednesla také vedoucí služby Mgr. Marie Hlávková. >>>

Účastníky konference byli pracovníci napříč adiktologickými službami – např. pracovníci z psychiatrických léčeben, terapeutických komunit, doléčovacích programů nebo z terénních programů.

Příspěvek t%EhQMQEWkvoQMQz77P~QkRn6hIjeN4sQ se jmenoval Kazuistika klientky s diagnostikovanou hraniční poruchou v programu Následné péče Jihlava. Jeho cílem bylo prezentovat službu Následné péče pomocí případové práce.

foto: Denisa Dohnalová, DiS.

2017_III_konference_TK_TELC_129

2017_III_konference_TK_TELC_233(1)

2017_III_konference_TK_TELC_001

2017_III_konference_TK_TELC_507

2017_III_konference_TK_TELC_033

Související galerie