KONTAKTY

Celá ČR Diecéze Tato organizace
Řazení: Organizační / Abecední

Ing. Hana Fexová

ředitelka Oblastní charity Jihlava
Tel: 736 523 639, 567 563 671     38AkO49p-onjGK%a3enFRW7%WkvDRW7r

Bc. Petr Šíma

hlavní ekonom
Tel: 567 563 671, 734 435 213     _.GBOc~eW7c-07.dWonhT65j4mnhTj

Alena Hawerlandová

vrchní sestra Charitní ošetřovatelské služby
Tel: 567 563 675, 736 523 637     WerxRW.7d.EvR.8gc8m%C8~%78IkO1.7~bGkO1p

Bc. Zdislava Součková

zástupce ředitele pro služby sociální péče, vedoucí CHPS Kamenice
Tel: 736 523 654     g_vC2Zl7TlBET9enW7c-07.dWonhT65j4mnhTj

Mgr. Martina Hynková

zástupce ředitele pro služby prevence
Tel: 734 170 703     88EDZ.543rAu5f56LTwsY-5nW5prRb~lW5pJ

Bc. Michaela Bartoňová

poradce Poradny pro gambling
Tel: 739 354 990     8bprR3b7T9nB-~dgc8m%C8~%78IkO1.7~bGkO1p

Ing. Marek Mašát

Koordinátor propagace
Tel: 731 766 036, 567 563 671     88Eo1Wc7%8GjGK%a3enFRW7%WkvDRW7r

Kateřina Fabiánová

sklad materiální a potravinové pomoci
Tel: 736 238 119     chwDV1.4_.MvRb4WHcvr2Zl7T-uk87j7T-M

Bc. Petr Göth

vedoucí Následné péče
Tel: 736 239 476     _.GBO5el37c-07.dWonhT65j4mnhTj

Lenka Holcová

vedoucí Osobní asistence Dačice a Šatníku Dačice
Tel: 736 523 633     7.AuRW.g7-BFRYUS5buvRf54YanBZd54Ys

Jana Jelínková

vedoucí služby Denní stacionář Pohodář Luka nad Jihlavou
Tel: 734 172 277     58AkO89d4gxy.Z4WHcvr2Zl7T-uk87j7T-M

Mgr. Pavlína Kolářová

sociální pracovník/Partner projektu: „Bydlení především:Testování konceptu Housing First v Jihlavě“
Tel: 734 683 867     _8IvZ.546hyk8~l7VX~tZ6b7c8kmYZhaa8kmb

Zdeněk Kousal

fundraiser
Tel: 736 523 630, 567 563 671     g_rxV92c-nFk2YUS5buvRf54YanBZd54Ys

Marie Krajíčková

zástupce vedoucí pečovatelské služby Nová Říše
Tel: 730 571 165, 736 523 642     88EsVWajWcvm1~l7VX~tZ6b7c8kmYZhaa8kmb

Zuzana Krčálová, DiS.

vedoucí,pracovník sociálních služeb
Tel: 734 765 748     gnMk4Z2c~-nv5f56LTwsY-5nW5prRb~lW5pJ

Mgr. Romana Kubů

vedoucí Centra primární prevence Vrakbar Jihlava
Tel: 736 523 660     ~hzk4Z2cb9HjGK%a3enFRW7%WkvDRW7r

Bc. Aneta Kučerová, DiS.

zástupce vedoucí služby NZDM Vrakbar Jihlava
Tel: 739 381 037     WgrDRWamY.Ey.Z4WHcvr2Zl7T-uk87j7T-M

Bc. Michaela Kulhánková

vedoucí služby TP SOVY a Klubíčko Jihlava
Tel: 736 238 095     8bprR3b7TdHvYZdc-onjGK%a3enFRW7%WkvDRW7r