Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež

 

Pomáháme mladým lidem zlepšit kvalitu jejich života, předcházet vznikajícím sociálním rizikům, pomáhat jim orientovat se v jejich sociálním prostředí a vytvářet podmínky k řešení jejich aktuálních obtíží.

Podporujeme děti a mládež, především z romské etnické menšiny, které jsou ohroženy společensky nežádoucími jevy, při začleňování do většinové společnosti.