Erko - nízkoprahové zařízení pro děti a mládež

Podpora při začleňování dětí a mládeže, především z romské etnické menšiny, které jsou ohroženy společensky nežádoucími jevy, do většinové společnosti.

 

Podrobné informace viz Forma poskytování sociálních služeb.

Fotogalerie

Články

Video Amen khelas 2017

Reference a ocenění

 5 


Název zařízení:

Erko - nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Jihlava  

Erko - Low-threshold facility for children and teenagers (english version)

Vedoucí zařízení:

Zuzana Krčálová DiS. zuzana.krcalova@jihlava.charita.cz

Kontakt

Žižkova 108, Jihlava, 586 01, Jihlava 

telefon: 734 765 748

e-mail: 0kxyQOQb4ayk.Z2938Es-Z29g

 

Rozhovor vedoucího V. Hamršmída pro týdeník Sedmička


17072017753

Formy poskytování sociálních služeb:

ambulantní

Cílová skupina klientů:

děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy

 • osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách
 • osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách
 • osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy
 • rodiny s dítětem/dětmi
 • etnické menšiny
 • Erko se zabývá především dětmi a mládeží z romské komunity

Věková kategorie klientů:1

 • mladší děti (7 -10 let)
 • starší děti (11 - 15 let)
 • dorost (16 - 18 let)
 • mladí dospělí (19 - 26 let)  

Cíle NZDM Erko

 • Umožnit dětem a mládeži vzájemně se setkávat, komunikovat a navazovat kamarádské vztahy jak mezi minoritami, tak i mezi minoritou a majoritou. Usilovat o rozvoj jejich schopností a dovedností.
 • Motivovat k seberealizaci, touze po vzdělání, upevňování každodenních návyků a tím k lepšímu uplatnění ve společnosti.
 • Poskytovat základní poradenství respektující důstojnost a svobodu uživatelů založeného na principech etického kodexu.
 • Realizovat výchovné, vzdělávací, sociálně terapeutické činnosti a aktivizační činnosti.
 • Zprostředkovávat kontakt se společenským prostředím.
 • Poskytovat pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů, při obstarávání osobních záležitostí.
 • Zlepšit orientaci uživatelů v jejich sociálním prostředí a vytvářet podmínky pro řešení jejich nepříznivé životní situace.

Kapacita ambulantní formy poskytování

okamžitá kapacita: počet klientů - 45


Hlavní nabízené aktivity:1

 • sportovní a taneční aktivity
 • výtvarná dílna
 • sociální program – výuka vaření a stolování
 • doučování, hudební dílna, preventivní program
 • volnočasové aktivity – práce na PC, ping-pong, kulečník, stolní fotbal, karetní a deskové hry
 • sportovní turnaje, jednodenní výlety, vícedenní prázdninové pobyty
 • akce pro veřejnost

           NZDM ERKO- Hluboká


 Pracovní doba ambulantní formy poskytování:

PO - ČT

9:00 - 17:00

8:00 - 16:00

                         

          den romů koláž

 


CO PROBĚHLO?

 

VIDEO AMEN KHELAS 2017

Děkujeme za podporu NZDM Erko a za zajištění taneční soutěže Amen Khelas 2017:

Magistrátu města Jihlavy 

Kraji Vysočina

 PODPORIL_KV_CMYK_zakladni

 

 

 

 

 

VIDEO AMEN KHELAS 2016

                


 

  
Fotogalerie z akcí Erka

Více fotografií:

Aktuální fotogalerie Erka na rajce.net

Méně aktuální fotogalerie Erka na rajce.net

 

                                   


 

 

Erko je na Facebooku

 


 

Poděkování stážistek v Klubíčku a Erku:

...moc vám děkuji za dnešní příjemně strávený den. Návštěva vašich zařízení
ve mně zanechala opravdu veliký dojem.
Pozdrav od Vás do Ponorky určitě vyřídím. I vy prosím ode mě všechny pozdravujte,
jak kolegy z Erka tak i Klubíčka a vyřiďte jim ještě jednou mé velké poděkování.

Přeji vám co nejvíc spokojených dětiček, ať se vám daří.

Zdraví Mgr.Monika Strnadová z NZDM Ponorka


,,Mám strach, obavy, ale na druhou stranu mě nadchlo prostředí a přivítání sociálních pracovníků.“ Tak tohle byla má první slova, když jsem zavítala se smlouvou na Charitu.

První dny v Erku byly velmi hektické, zanechaly ve mně velmi zvláštní pocity. Byla jsem překvapená, udivená, spokojená, ale na druhou stranu vyčerpaná.  Chování některých jedinců ve mně evokovalo hrůzu a slova, která používali, byla pro mě udivením.
Postupem času jsem pochopila, jaký vliv má ně jejich rodina, například proč je v nich skrytá agresivita, nechodí do školy, apod.
Z mé strany došlo také k tomu, že jsem si vytvořila jak k celé skupině tak k jedincům cit, který mi nedovolí opustit charitu ,,jen tak“ .
Během 4 týdenní praxe jsem nasbírala zkušennosti, informace, které jsou přínosem do mého oboru a také nový pohled na romskou společnost.

Velké DÍK patří celému týmu ERKA, který i přes psychickou zátěž se stále snaží děti něco naučit, mají s nimi trpělivost a nevzdávají to. Obdivuji jejich roli, postoj , nasazení a energii, kterou předávají dětem!
Jejich kvalitu práce hodnotím víc než kladně!

Jsem neskutečně ráda za to, v jakém kolektivu jsem mohla pracovat.
Takže….
DĚKUJI VÁM ZA OCHOTU, RADY, SPOLUPRÁCI A NEZAPOMENUTELNÉ DNY STRÁVENÉ S VÁMI.

Na závěr bych chtěla napsat, že… ERKO = organizace se srdcem na správným místě !

Hanka, studentka Vysoké školy polytechnické Jihlava, obor zdravotně sociální pracovník

 

_________________________________________________________________________________

From: LABUDA Jozef Ing. [mailto:JOZEF.LABUDA@jihlava-city.cz]
Sent: Thursday, October 6, 2016 12:01 PM
To:
michal.novotny@charita.cz
Subject: Poděkování

 

Vážený pane řediteli,

 

Ještě jednou se na Vás obracím s poděkováním. Tentokrát bych Vám chtěl poděkovat svým jménem a jménem svých spolupracovníků za velmi pěkné a milé vystoupení v rámci kulturního programu uvedené akce. S velkým zájmem jsme sledovali Váš program. Zvláště oceňujeme vysokou úroveň a profesionální výkon účinkujících ve stižených povětrnostních podmínkách. 

 

Naše poděkování patří všem, kteří věnovali svůj volný čas ke zpříjemnění celé akce.

 

Ještě jednou děkujeme a těšíme se na další vzájemnou spolupráci.

 

S pozdravem

 

Ing. Jozef LABUDA
odbor sociálních věcí

vedoucí odboru

 

MAGISTRÁT MĚSTA JIHLAVY     

 

 


Společné poděkování Klíčku, Erku a Klubíčku:

From: Irena Točíková [mailto:irenatocikova@seznam.cz] Sent: Friday, November 25, 2016 10:55 AM To: Klubíčko Jihlava <klubicko@jihlava.charita.cz> Subject: RE: žádost o exkurzi

Dobrý den,

ráda bych Vám touto cestou poděkovala za pěknou pondělní exkurzi. Vaši kolegové byli vstřícní a ochotní nám ukázat a povědět co nejvíc o ERKU, Klubíčku a Klíčku.

S pozdravem, Irena Točíková,
zdravotnická škola

-------------------------------------------------------------------------------------------------

From:
Sent: Friday, November 11, 2016 7:58 AM
To: Klubíčko Jihlava <klubicko@jihlava.charita.cz>
Subject: Poděkování:-)

Dobrý den,

ráda bych Vám poděkovala za spolupráci na semináři. Bohužel jsem se nemohla semináře zúčastnit, ale ráda bych Vám poskytla zpětnou vazbu, kdy jsem na Vás slyšela jen samou chváluJ.

Moc si vážíme Vaší spolupráce a ještě jednou moc děkuji.

Lenka Vrzalová

Státní zdravotní ústav
Regionální pracoviště v Jihlavě
Vrchlického 57
587 25 Jihlava
tel.: 567 574 733

 

ostatní reference a ocenění