Erko navštívily děti z Křesťanské základní školy

Erko navštívily děti z Křesťanské základní školy

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Erko Jihlava navštívily žáci Křesťanské základní školy z Jihlavy. Dozvěděly se tu něco o Erku i o činnosti Charity. Přečtěte si krátký popis exkurze a poděkování paní učitelky.

Dobrý den!

Probírali jsme učivo s tématem pomáhání ostatním. Využili jsme nabídky na absolvování exkurze Erka - nízkoprahového zařízení pro děti a mládež v Jihlavě.

Žáci se po příchodu do tělocvičny Erka pohodlně usadili a se zaujetím poslouchali základní informace o Charitě, které byly proloženy vhodnými otázkami týkající se pomoci v nouzi. Poté zhlédli krátkou prezentaci o pomoci a tříkrálové sbírce. Bylo nám nabídnuto i malé občerstvení, které dětem moc chutnalo.

Žáci dostali za úkol vyjádřit, co si představují pod pojmem „pomoc“.  S pomocí pastelek a papírů tvořili samostatně i ve skupině. V kruhu pak přišla na řadu prezentace připravených obrázků. Žáky napadaly různé formy pomoci, výkresy byly zdařilé.

Na závěr žáci mohli klást otázky. Někteří projevili zájem Erko o svém volném čase navštěvovat. Společně jsme si prošli prostory Erka , kde probíhají různé zájmové aktivity.

Na závěr jsme se rozloučili. Po návratu ve škole jsme na toto téma navázali. Exkurze se všem žákům velmi líbila.

Tímto způsobem bych ráda poděkovala slečně t8xjeN4sI7PaQSYgc7P~QkZ6JTza vedení exkurze.

Děkujeme!

S pozdravem Vendula Formanová