Také děti z Erka uklízely v Jihlavě v rámci akce Čistá Vysočina

Také děti z Erka uklízely v Jihlavě v rámci akce Čistá Vysočina

Akce Čistá Vysočina probíhala i v jihlavském Erku – nízkoprahovém zařízení pro děti a mládež při Oblastní charitě Jihlava. >>>

„Této akce se každoročně účastníme a letos tomu nebylo jinak. Odpadky jsme sbírali na Jakubském náměstí, v ulici Joštova a na plácku u hradeb,“ uvedla GnMk4Z4UHDEjeO40k7P~QkRd-omMFYqT, sociální pracovnice z Erka. „Těmito lokalitami denně prochází veliké množství lidí, včetně uživatelů našeho zařízení.  Děti tak mohly uklidit místa, kde si pravidelně hrají,“ řekla dále rkmMGYYvVvbjcLbgc7P~QkR.

DSCN6984

Sociální službaje určena pro děti a mládež, především z romské etnické menšiny, které jsou ohroženy společensky nežádoucími jevy. Její sídlo je právě v Joštově ulici.

„Celá akce se u nás vždy setkává s velkým ohlasem, hlavně u menších dětí. Sbírání odpadků je baví, často spolu soupeří, kdo toho nasbírá více. Děti se při ni zlepší v třídění odpadků a také si více uvědomí, jak je důležité udržovat naše okolí čisté. Letos se akce zúčastnilo celkem 19 uživatelů služby,“ zhodnotila celou akci G5m.Cuh6jXmdfYsVVt%v5f4uK7N_.

DSCN7058

Autoři: pracovníci z Erka