Maják a balónkové malování

Maják a balónkové malování

Zajímá Vás netradiční výtvarná technika, kterou si naši uživatelé mohli vyzkoušet v červnu v našem nízkoprahovém klubu Maják v Lukách nad Jihlavou? 

Název pro tento měsíc byl „Prázdniny jsou za dveřmi“. Všichni jsme se společně těšili na léto například při balónkovém malování. Jednalo se o výtvarnou akci, při které jsme se snažili strefovat do balónků plněných barvou pomocí šipek. Barva se pak rozstříkla po plátně a výsledkem byl krásný obraz, který již nyní zdobí naši klubovnu v Majáku. Akce klienty bavila, protože to byl netradiční způsob malování a navíc se konala venku v parku za budovou Majáku. Klientům jsme tak ukázali, že tvoření je možné i na čerstvém vzduchu.

Další aktivitou v měsíci červnu byl preventivní program, tentokrát na téma Kyberprostor. Jedná se o aktuální téma týkající se virtuálního počítačového světa. Pro klienty jsme připravili křížovku na dané téma a mluvili jsme o historii a vzniku tohoto pojmu. Dále jsme je obeznámili s tím, jaká rizika a nebezpečí v jejich životě může počítačový svět představovat. Jednalo se o besedu, jejímž cílem bylo vyslechnout si názory nebo zkušenosti samotných klientů s kyberprostorem a případně se pozastavit a prodiskutovat možná úskalí při jeho využívání. Klienti byli nad očekávání pracovníků aktivní, kladli spoustu otázek, bylo vidět, že je téma zaujalo.