Maják revidoval pravidla

Maják revidoval pravidla

V květnu se v Majáku revidovala pravidla klubu. 

„V květnu se aktualizovala pravidla a nastala velká změna v tom, jak se pracovníci zachovají, pokud budou klienti nastkveten_majakavená pravidla porušovat. Pracovníci za porušování pravidel mohou udělovat klientům sociální služby žlutou a červenou kartu. Žlutá karta znamená napomenutí, červená karta znamená krátkodobé vyloučení z klubu. O této změně jsme informovali klienty služby, a intenzivně jsme se pravidlům a novým sankcím věnovali v průběhu celého měsíce. Dále jsme pořádali akci opékání špekáčků, která proběhla úspěšně a byla doplněna několika kolektivními aktivitami, například: Šly tři opice, Cukr; káva; limonáda a Kámen nůžky. Naši klienti se koncem měsíce mohli účastnit cyklo výletu, bohužel se ale kvůli neúčasti nakonec nekonal,“ informovala vedoucí služby Andrea Novotná.