Maják se rozvíjí společně se svými uživateli

Maják se rozvíjí společně se svými uživateli

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Maják Luka nad Jihlavou poskytuje své služby od 1. 1. 2017 dětem a mladistvým nově již od 8 let věku. Změnilo otevírací a provozní dobu a naplánovalo Halloweenskou party a naučnou procházku na Rokštejn. >>>

WP_20160718_17_10_32_Pro„Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Maják Luka nad Jihlavou funguje k 1. 1. 2017 přesně jeden rok. Během prvního roku fungování jsme měli možnost, zjistit, které osoby mají zájem naše služby využívat a jakou strukturu má jejich běžný den. Také tomuto jsme museli naše služby přizpůsobit,“ říká hgqBVZ4UHGBF5dd6jWmKD, DiS., koordinátorka služby.

O služby poskytované Nízkoprahovým zařízením pro děti a mládež Maják (dále jen NZDM Maják) mělo zájem čím dál více osob mladších, než byla stávající cílová skupina. A tak nezbývalo pracovnímu týmu nic jiného než přistoupit k práci na změnách. Po provedení průzkumu v rámci terénní práce a svolání pracovní skupiny, které se zúčastnila místostarostka Městyse Luka nad Jihlavou Lada Salátová, zaměstnanci ZŠ Luka nad Jihlavou a pracovní tým NZDM Maják, bylo jasno.

Tým Majáku zapracoval na změnách a díky tomu mohou sociální služby využívat osoby cílové skupiny ve IMG_20161209_145229věku 8 až 26 let. Změnila se i provozní a otevírací doba tak, aby vyhovovala i mladším dětem. Klub NZDM Maják je v pondělí, čtvrtek a pátek otevřen od 13:00 do 18:00 hodin a v úterý a ve středu od 11:30 do 16:30 hodin. „Také bylo nutné vhodně ošetřit otevírací dobu v období školních prázdnin, kdy děti a mladiství tráví volný čas odlišně než ve školních dnech a mají více prostoru k vymýšlení a realizaci nejrůznějších „lumpáren“. Otevírací doba klubu je tedy v období podzimních, vánočních, pololetních, jarních a velikonoční prázdnin od 10:00 do 15:00 hodin. Otevírací doba o letních (hlavních) prázdninách však ještě není zcela dořešena,“ doplnila hgqBVZ4UHGBF5dd6jWmKD, DiS.

Drobnohledu bylo podrobeno i poslání a obecné cíle sociální služby, které jsou mimo jiné v novém znění k nahlédnutí na webových stránkách zařízení či na facebookovém profilu.

Stejně jako v jiných obdobných zařízeních sociálních služeb proběhlo IMG_20161223_161744i v NZDM Maják hodnocení uplynulého roku, stanovení úkolů a cílů pro rok 2017.

V rámci hodnocení služeb se pracovníci dotazovali přímo uživatelů, co je do Majáku táhne nejvíce. „Děti, co nejsou venku a nemaj si s kým hrát, můžou přijít do Maják, můžou si něco zahrát s ostatníma dětma a najdou si tady více kamarádů,“ sdělil 13 letý uživatel. „Nemůžou v Majáku zlobit,“ doplnil 9 letý uživatel služby.

Pracovníci mimo jiné zahrnuli do cílů pro letošní rok realizaci dvou veřejných akcí: Den s Majákem a Halloweenskou party a několik akcí pro klienty služby: Opíkačku s Majákem, Přespávačku nebo Výlet na Rokštejn. Veřejnost i klienti služby budou o konaných akcích vždy s předstihem informováni.

pracovníci Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Maják Luka nad Jihlavou