Maják začal jaro aktivně

Maják začal jaro aktivně

Opékání špekáčků, výtvarná činnost, ale také workshopy, přečtěte si co se dělo na jaře v Majáku. 

V nízkoprahovém zařízení pro děti a mládež bylo na jaře pěkně živo. „Přemýšleli jsme jak děti zaujmout, čím jim zpestřit program v Majáku, a co bychom je mohli naučit. Inspirovali jsme se tvůrčími videy dostupnými na různých webových stránkách, která jsme spojili se zručností pracovnic a ukázali dětem, jak vyrobit tácky a prostírání z čajových sáčků“ vysvětluje Andrea Novotná, zástupce vedoucí Nízkoprahových zařízení pod OCHJ.

K tvůrčí činnosti se připojilo celkem 14 osob z řad uživatelů. K samotné výrobě pod tácků a prostírání potřebovali pouze papírové obaly z jednotlivých čajových sáčků, barevné papíry, lepidlo a laminovací folie. K překvapení samotných pracovnic byla vytvořena spousta zajímavých variant tácků a prostírání. Vlastní výrobek si mohl každý odnést domů a pochlubit se tak vlastní prací.

Když se venku udělá hezké počasí, je nutné jej využít. Na pár hodin vstát od počítačů a odložit mobilní telefony a tablety. Navíc jednou za čas každý dostane chuť na špekáček z ohně. Úkolem zúčastněných osob bylo přinést dobrou náladu a chuť se zapojit do přípravy ohně a také následných venkovních her, které pracovnice oprášily z dob svého dětství. V rámci opékání buřtů se mohly děti naučit různé venkovní hry, ke kterým nepotřebují vůbec nic pouze dobrou náladu. Hrály se hry jako jsou „Cukr káva limonáda; Nůžky papír; Chlupy peří nebo Honzo vstávej.  

Graffity legálně

Čmáranice po zdech nejsou graffity. Ty mají svoji historii a techniku, proto v Majáku na toto téma proběhl workshop od kolegy z NZDM Vrakbar, který se o tento druh umění dlouhodobě zajímá.  Mimo jiné jsme si povídali o tom, jak se lze Graffitům věnovat legálně, aniž bychom museli mít obavy z postihu. Tato aktivita byla zaměřená na zprostředkování kontaktu se společenským prostředím.

Mimořádné události snad ne v Majáku

V NZDM Maják dbáme také na prevenci, a tak se v programu objevilo i téma Mimořádné události zaměřené na pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a obstarávání osobních záležitostí. Kolegyně si s klienty povídaly o tom, jak se zachovat při požáru, napadení, nehodě či jiném zranění. Pro zpříjemnění byla do programu zařazena aktivita (patřící pod sociálně terapeutické činnosti) inspirovaná televizním pořadem Partička, při které klienti rozvíjeli svoji slovní zásobu, kreativitu a pohybové nadání.

V průběhu následujících měsíců se klienti NZDM Maják mohou těšit na další výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti. Na programu bude například tvorba obrazu pomocí balónků plněných barvou a venkovní skupinové hry. Tyto činnosti budou zaměřené na připomenutí toho, jak vhodně trávit volný čas bez mobilních telefonů a jiných technických vymožeností dnešní doby.

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci Regionálního operačního programu Jihovýchod – Investice do vaší budoucnosti a Krajem Vysočina.

Pracovnice Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež Maják Luka nad Jihlavou dbají při poskytování sociální služby na zajišťování úkonů, které definuje legislativa, ale samozřejmě také na zájmy cílové skupiny, tj. teanegerů.

Andrea Novotná, DiS.; zástupce vedoucí Nízkoprahových zařízení pod OCHJ
Náměstí 9. května č. p 357, 588 22 Luka nad Jihlavou,

Mobil: +420 734 435 311,

E-mail: majak@jihlava.charita.cz