Nízkoprahové zařízení Maják – snažíme se rozvíjet a přiblížit se těm, kteří nás potřebují

pracovníci NZDM Maják

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež se svým pracovním týmem zažili své první léto a chystají se na první Vánoce. V Lukách nad Jihlavou tato sociální služba pro děti a mládež funguje od ledna 2016. Nyní služba prochází menšími proměnami. >>>

DSC04528„Musím bohužel přiznat, že některé letní akce se úplně nezdařily, ale na druhou stranu byly přínosem pro naše poučení do příště. Vnímáme, že až nyní, více jak po půl roce poskytování sociální služby, si k nám osoby naší cílové skupiny našli cestičku a hlavně nám začali důvěřovat. To je pro nás úplně to nejvíc, co si můžeme přát,“ uvedla hgqBVZ4UHGBF5dd6jWmKD, DiS., koordinátorka služby.

Pracovníci se v Nízkoprahovém zařízení pro děti a mládež Maják věnují osobním příběhům jednotlivých klientů. Mimo to se však také starají o vytváření a realizaci zajímavých aktivizačních volnočasových aktivit.

Jedna z posledních aktivit proběhla na konci října. Jednalo se o Halloweenskou party, která se uskutečnila v tematicky vyzdobených prostorách Majáku. Party byla určena jak pro klienty, tak pro veřejnost. „Účastníci party mohli využít halloweenský foto koutek, zahrát si pantomimu, shlédnout strašidelný příběh a ti nejmenší si mohli vyrobit netopýra. Na závěr byla pro účastníky připravena diskotéka, která se velice zdařila,“ popisuje průběh akce A. Novotná.

„Pracovníci se snaží službu co nejvíce přiblížit stávajícím i potencionálním klientům. Dále se snaží pracovat na svém vývoji i na vývoji samotné služby. A to i proto, že je to služba nová a sbírá zkušehalloweenský foto kouteknosti,“ dodala Andrea Novotná.

Z tohoto důvodu byla svolána pracovní skupina. Té se zúčastnili pracovníci Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež Maják, zástupci městyse Luka nad Jihlavou a zástupci místní základní školy. Účastníci pracovní skupiny se shodli, že by bylo velmi přínosné změnit resp. snížit hranici cílové skupiny a také se zamyslet nad změnou otevírací doby.

Na těchto změnách bude pracovní tým v následujících týdnech pracovat a začátkem příštího roku budou změny představeny klientům i široké veřejnosti.

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci Regionálního operačního programu Jihovýchod – Investice do vaší budoucnosti a Krajem Vysočina.

  

hgqBVZ4UHGBF5dd6jWmKD, DiS. Koordinátorka služby NZDM Maják Luka nad Jihlavou,

Související akce

Halloweenská párty (31. 10. 2016, 13:00 — 31. 10. 2016, 18:00)