Březen ve Vrakbaru

Březen ve Vrakbaru

Program na měsíc březen roku 2018 byl zaměřený na subkultury.  Čtěte dále co se u nás dělo. 

Na začátku měsíce jsme se nejdříve seznámili s různými subkulturami formou dokumentů, abychom si rozšířili povědomí. Tyto dokumenty byly vybrány pracovníky a následně se volily podle zájmu uživatelů. Druhá část programu byla zaměřena na kreativní tvorbu (VrakArt dílna), kde každý zúčastněný vyjádřil svůj pohled na některou ze subkultur, o kterých se mohl více dozvědět z promítnutých dokumentů. Tradičně byly do programu zahrnuty akce Xbox day, Open mic a Vrakbaris Master, což je soubor různých zábavných her (skeeball, skok do dálky, atd..).

Velký úspěch měla akce pro širokou veřejnost, kterou byla beseda na téma gambling. Přednášejícím byl David Ištok, který měl problémy s gamblerstvím, konkrétně s herními automaty. Dostal se do velkých finančních potíží a rozhodl se svůj život změnit. Prvním odrazovým můstkem pro něj byla příležitost zahrát si ve filmu Cesta ven. Tato role mu pomohla s dluhy a motivovala ho ke stanovení svých osobních cílů. Začal na sobě pracovat, udělal si řidičský průkaz skupiny D a aktivně bojuje proti gamblingu a rasismu. Akce měla velký úspěch. Všichni zúčastnění byli s besedou spokojeni a doptávali se na mnoho otázek.

gamblingbrezen_vrakbar