Červen ve Vrakbaru

Červen ve Vrakbaru

Sportovní aktivity, výtvarné díny, ale i společné naučné výlety, to dělali naši pracovníci nízkoprahových center v červnu s uživateli v Jihlavě a Kostelci. Chcete vědět více? Čtěte dál

Kostelec 

Poslední měsíc školního roku přinesl v NZDM Vrakbar Kostelec několik aktivit, které byly nenáročné. Zúčastnění se u nich mohli odreagovat a odpočinout si od všech povinností. První z nich byla výtvarná dílna na téma „Jak si představuješ vysněnou dovolenou“.  Vzniklo mnoho hezkých pohledů na to, jak lze trávit čas dovolené. Výtvory se po dokončení vystavily v prostorách zařízení. Příjemné červnové počasí bylo ideální pro společný výlet. Pracovníci si připravili krátkou naučnou trasu, při které navštívili místa v blízkém okolí vhodná pro odpočinek a načerpání energie. Dalším zpříjemněním byla zábavná hra Šipkovaná určená i pro širokou veřejnost. Skupina uživatelů se během ní vydala v doprovodu pracovníka vstříc nejrůznějším úkolům, které na ně čekaly. Šipkovaná obsahovala i hledání úkolů dle vyznačené trasy a barevných fáborků. Na konci účastníci hledali truhlu s pokladem, která byla schovaná v klubu, zde si uživatelé s pracovníky zkontrolovali, zda úkoly splnili správně. Jako odměnu získal každý zúčastněný balíček hezkých cen.

Jihlava 

Červen 2018 byl zaměřený na venkovní hry, neb počasí tomu velmi přálo. Uživatelům byly nabídnuty různé aktivity v podobě fyzicky nenáročných her i náročnějšího sportovního vyžití.

Do programu byly zahrnuty sportovní hry jako basketbal a malá kopaná. V případě zájmu a možností (prostory přizpůsobené dané aktivitě) se mohl uskutečnit i kterýkoliv jiný sport, záleželo pouze na domluvě uživatelů s pracovníky. Frisbee a Hacky sack jsou těmi méně náročnými hrami, účelem je především pobavení se v partě přátel a vzájemná souhra. Kubb je další zajímavou hrou v programu, ve které se utkávají dva týmy. Hru lze hrát jak v malém, tak i ve větším počtu hráčů (od 2 do 12 hráčů). Hra spočívá v přesném házení kolíků na soupeřovy kubby (dřevěné kvádry) ve snaze je shodit a získat tak nad soupeřem výhodu do dalších herních situací. Nejvíce uživatele zaujala francouzská hra Petanque. Jedná se o společenskou hru pro dvě družstva (1 až 3 členná), která se snaží umístit koule co nejblíže k cíli, který tvoří dřevěná kulička, tzv. prasátko. Petanque se dá hrát na libovolném terénu, nám však posloužila travnatá plocha před NZDM Vrakbar Jihlava. Uživatele tato hra hodně zaujala, setkali se s ní poprvé a nemohli se od ní odtrhnout. Dále byla do programu zahrnuta hra molekuly. V této hře je principem sdružování se do skupin o ohlášeném počtu členů a to v co největší rychlosti.