Další ročník akce Léto bez koruny je u konce

Další ročník akce Léto bez koruny je u konce

Tradiční akce nesoucí název Léto bez koruny pořádaná Nízkoprahovým zařízením pro děti a mládež Vrakbar Jihlava přinesla program plný různorodých aktivit a nabídla uživatelům i široké veřejnosti možnost, jak si zpříjemnit prázdninový čas.

logo vrakbar3Stejně jako u minulých ročníků akce Léto bez koruny bylo i letos smyslem akce poukázat na to, že i bez finančních prostředků se dá prožít spousta zábavy, dozvědět se něco nového a zajímavého v rámci besed, workshopů, přednášek a hudební produkce. Účastníci akce nemuseli za nic platit, zároveň i účinkující vystupovali bez nároku na honorář, což bylo patrné i z podtitulu akce „nepotřebuješ peněz tuny, abys mohl na akci Léto bez koruny, účinkující jsou na tom stejně, o nic než o radost tu nejde“.

Akce probíhala v parku Smetanovy sady a v kostelíku, který je jeho součástí. „Velké díky patří p. faráři Milanu Mrázkovi za poskytnutí zázemí v prostorách kostela Sv. ducha, kde mohla být po celý měsíc umístěna i výstava figurálních kreseb výtvarníka Františka Nováka,“ dodává pracovník zařízení Jan Kučera.

Z proběhlého programu se s největším úspěchem setkalo kouzelnické vystoupení pro děti i dospělé, které zinscenoval mladý kouzelník Petr Šalanda. Mnoho návštěvníků přilákalo hudební vystoupení v podání kapely Joyners. Vzácným hostem byla řeholní sestra Angelika Pintířová - česká řeholnice, boromejka, pracující jako diecézní ředitelka pro Papežská misijní díla, která je také vychovatelkou ve výchovném ústavu a jednou z moderátorek v Českém rozhlase.Kapela Jakýkoli zvuk

„Je skvělé, že veřejnost může nahlédnout do činnosti naší služby. Velmi nás těší vzrůstající účast, která je oproti minulému ročníku téměř dvojnásobná. I přesto se setkáváme s negativními reakcemi veřejnosti, které se při letošním ročníku projevily v podobě vylepování rasisticky zaměřených letáčků na vývěsní tabuli kostelíku,“ uvedla Michaela Půžová sociální pracovnice zařízení. 

Sociální služba Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Vrakbar Jihlava je určena pro mládež od 14 do 26 let pohybující se ve městě Jihlava. Posláním zařízení je pomoc mladým lidem orientovat se v jejich přirozeném prostředí a poskytovat bezpečný prostor pro řešení jejich obtíží a pro seberealizaci.

„Služby, které poskytujeme, jsou zcela bezplatné, anonymní a dobrovolné. Řídíme se zákonem 108/2006 sb., o sociálních službách. V rámci vyhlášky 505/2006 je naší činností mimo jiné zprostředkovávat výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti a také kontakt se společenským prostředím.“ uvedla pracovnice zařízení Martina Váchová.