Křídla ZASTÁVky Telč vyhrály v celorepublikové soutěži

Křídla ZASTÁVky Telč vyhrály v celorepublikové soutěži

Tým našeho nízkoprahové zařízení pro děti a mládež v Telči ZASTÁVka se rozhodl zapojit do celostátní soutěže „Srdce s láskou darované“ a ve velké konkurenci 116 účastníků vyhráli hlavní cenu poroty.

Duben na ZASTÁVce

Duben na ZASTÁVce

V dubnu jsme se na ZASTÁVce v rámci měsíčního tématu Radost pro druhé zaměřili na to, jakými způsoby lze potěšit ostatní.

Březen v NZDM ZASTÁVce Telč

Mrazivých zimních dní a sněhových radovánek jsme si užili již dostatečně, proto jsme se rozhodli, že březnové téma programu na ZASTÁVce bude znít Příchod jara.

Únor na ZASTÁVce 2019

Jako v každém jiném měsíci, tak i v únoru se mohli klienti NZDM ZASTÁVky Telč těšit na pestrý program aktivit.

Metodická návštěva od ČASU na ZASTÁVce

Dne 7. 2. 2019 proběhla v NZDM ZASTÁVce Telč metodická návštěva z České asociace streetwork (ČAS).

Co se v lednu událo na ZASTÁVce

Co se v lednu událo na ZASTÁVce

Po svátcích vánočních jsme se s klienty opět setkali v nízkoprahovém zařízení pro děti a mládež ZASTÁVka Telč ve středu 2. ledna. Dobře si uvědomujeme, že oslavy Vánoc a následného konce roku jsou u mnohých z nás spojeny s nezvaným, ale o to dotěrnějším nárůstem hmotnosti. Z toho důvodu jsme se rozhodli, že za tímto životním stylem uděláme tlustou čáru a jako téma měsíce ledna jsme zvolili slogan „Buď fit!“

Tříkrálová sbírka na ZASTÁVce

Tříkrálová sbírka na ZASTÁVce

V pátek 4. 1. 2019 jsme se společně s klienty Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež ZASTÁVka Telč zúčastnili již 19. ročníku tradiční Tříkrálové sbírky.

Měsíc prosinec na ZASTÁVce

Měsíc prosinec na ZASTÁVce

Celý měsíční program se tentokrát točil kolem tématu: „Ukaž, co je v tobě!“ Na prosinec byly naplánované celkově 3 akce, jejichž cílem bylo uspokojit přání a potřeby co nejširšího spektra klientů.

Měsíc listopad na ZASTÁVce

Měsíc listopad na ZASTÁVce

Ani v průběhu měsíce listopadu nemohl v NZDM ZASTÁVce Telč chybět co nejpestřejší program. Jeho téma pro tentokrát znělo: „Každý jsme originál“.

Říjnové měsíční téma na ZASTÁVce znělo:  Jak na podzim.

Říjnové měsíční téma na ZASTÁVce znělo:  Jak na podzim.

Jako na každý jiný měsíc, tak i na říjen připravili pracovníci NZDM ZASTÁVky Telč bohatý program, jak pro své klienty, tak i pro zájemce z široké veřejnosti.