Březen v NZDM ZASTÁVce Telč

Mrazivých zimních dní a sněhových radovánek jsme si užili již dostatečně, proto jsme se rozhodli, že březnové téma programu na ZASTÁVce bude znít Příchod jara.

V ZASTÁVce rádi dodržujeme tradice. O jarních prázdninách bývá zvykem, že se v našem nízkoprahovém zařízení pro děti a mládež koná přespávačka, která se obvykle těší mezi klienty velké oblibě. Stejně tak se stalo i tentokrát. Ze středy 6. 3. na čtvrtek 7. 3. se akce zúčastnilo 9 klientů, což je velmi pěkný počet. Každá z přespávaček je věnována konkrétnímu preventivnímu programu, v tomto případě se jednalo o téma sex a vztahy. Pro hladký průběh celého večera a noci bylo nutné si hned v úvodu stanovit základní pravidla.  Po vyjasnění pravidel jsme se všichni vydali na cestu do obchodu, kde jsme nakupovali suroviny na přípravu večeře, konkrétně pizzy. Mezi zúčastněnými klienty se vyskytovali i tací, kteří disponují kulinářským talentem, proto nebylo divu, že jim šla práce pěkně od ruky a po chvíli jsme si mohli všichni spokojeně pomlaskávat. Večer však z daleka nebyl u konce. Se zaplněnými žaludky jsme se mohli pustit do připravených aktivit. Jednou z nich byla například známá televizní hra Riskuj, kdy se klienti rozdělili na dvě skupinky, ve kterých proti sobě soupeřili. Témata otázek se očekávaně točila kolem vztahové problematiky a kolem záležitostí z oblasti sexuálního života. Do večerky, jejíž termín byl stanoven na druhou hodinu ranní, se uskutečnilo také promítání filmů, o kterých bylo rozhodnuto formou hlasování. Poté už se klienti odebrali do říše snění, odkud je zpět do bdělého stavu přivedl budíček v 7:30. Ráno na nás čekal ten méně příjemnější úkol, a sice úklid veškerých prostor v našem zařízení. Po úklidu jsme si průběh celého večera a noci společně s klienty vyhodnotili. Těší nás, že klienti pozitivně ocenili připravený program a nezbývá než se těšit na podzimní prázdniny a s nimi na téma další přespávačky.

                Ve čtvrtek 14. 3. si naši klienti mohli prostřednictvím připravených Slovních her ověřit své schopnosti a dovednosti z jazyka českého a také získat přehled o tom, jak úzká či široká je jejich slovní zásoba. Úkoly se různě lišily, ale všechny se točily kolem práce s písmeny. Někdy se tak museli klienti popasovat s tím, aby složili co nejvíce slov z vybraných písmen, jindy museli utvářet slova tak, aby zadané písmeno bylo na začátku slova či naopak na jeho konci. Je známé, že za hlavní zdroj rozšiřování slovní zásoby se všeobecně považuje četba. Ta se však v dnešní moderní době netěší především mezi dětmi a mládeží velké oblibě. Z toho důvodu jsme se rozhodli do programu zařadit takovýto typ aktivity. Mile nás překvapilo, že o akci se mezi klienty projevil poměrně velký zájem a potěšujícím faktem byla také taktéž úroveň jejich výkonů.

                S návratem jarního období je každoročně spojen i přílet nejrůznějších druhů ptactva z „teplých krajin“.  Z toho důvodu jsme se společně s klienty ZASTÁVky dali ve středu 27. 3. do výroby kreativních krmítek. Jak název napovídá, při výrobě se fantazii meze nekladly, tudíž se otevírala vhodná příležitost pro jedince s otevřenou a kreativní myslí. Někdo se pustil do tvoření krmítka z plastových lahví či z plechovek, jiný využil k přípravě květináč či například ovoce. Nakonec se podařilo vyrobit kolem 10 krmítek, která klienti následně rozvěsili na stromy v okolí našeho zařízení.

Program březen