Co se v lednu událo na ZASTÁVce

Co se v lednu událo na ZASTÁVce

Po svátcích vánočních jsme se s klienty opět setkali v nízkoprahovém zařízení pro děti a mládež ZASTÁVka Telč ve středu 2. ledna. Dobře si uvědomujeme, že oslavy Vánoc a následného konce roku jsou u mnohých z nás spojeny s nezvaným, ale o to dotěrnějším nárůstem hmotnosti. Z toho důvodu jsme se rozhodli, že za tímto životním stylem uděláme tlustou čáru a jako téma měsíce ledna jsme zvolili slogan „Buď fit!“

První z naplánovaných akcí probíhala od středy 2. ledna do konce týdne. Vzhledem k tomu, že jsme všichni ještě byli plní dojmů z toho, co jsme prožili v roce uplynulém, jsme do programu zařadili akci s názvem „Do nového roku s čistým štítem“. Cílem akce bylo, aby se naši klienti dokázali zamyslet nad tím, co jim loňský rok přinesl. Nad tím, co se jim ve zmiňovaném roce podařilo, na co tedy budou rádi vzpomínat, ale i nad tím, co se jim zrovna nevydařilo a co by nejraději vytěsnili ze své paměti. Současně jsme s klienty hovořili o tom, jaká mají očekávání od roku nového a zda si například dávají nějaká předsevzetí. „Klientům jsme prostřednictvím této akce chtěli ukázat, že život není jen o příjemných prožitích a opakujících se pocitech štěstí a radosti. Zklamání a smutek k životu taktéž patří, důležité je ale to, abychom se z těchto zklamání dokázali poučit a získali tak cenné zkušenosti, které nepochybně oceníme v dalším průběhu našich životů. Pro většinu z klientů bylo snadnější vzpomínat na příjemné zkušenosti, o to více proto musím ocenit jejich ochotu sdílet s námi i to nepříjemné“ uvedla Hana Zahradníčková pracovnice v sociálních službách NZDM ZASTÁVky Telč.

V pátek 4. 1. jsme se za účasti našich 7 klientů zapojili do již 19. ročníku tradiční Tříkrálové sbírky, o jejímž průběhu pojednává samostatný článek.

Poté, co jsme se pokusili prostřednictvím vzpomínek z minulého roku očistit naše duše, vrhli jsme se s klienty na očistu těla. V týdnu od 7. 1. do 11. 1. jsme se věnovali sestavování jídelníčku. Za spolupráce s klienty jsme vytvořili velkou pyramidu potravin. Po celý týden jsme se s klienty bavili o tom, jak by měl vypadat vhodně sestavený jídelníček, který by obsahoval všechny nezbytné živiny, jež potřebují pro svůj zdravý vývoj děti a mládež ve věku našich klientů. Každý z klientů také mohl požádat o konzultaci ohledně sestavení jídelníčku dle jejich individuálních potřeb.

50428893_592514167859347_3300581538323759104_nNa čtvrtek 17. 1. byla pro klienty připravena výtvarná aktivita v podobě tvorby léčivých polštářků. „Výroba polštářků je aktivita pro každého, kdo má chuť tvořit a dozvědět se něco o účincích hřejivých polštářků. K výrobě se využívají luštěniny (čočka, fazole, pohanka,…), které vydrží zahřáté a poté nějakou dobu zahřívají bolestivou část těla. Hřejivé polštářky přispívají k prokrvení organismu, úlevě od bolesti či například k zahřátí rukou v kapsách při chladných zimních dnech. Cílem bylo klienty seznámit s využitím a jednoduchou výrobou, kterou mohou zvládnout například i doma ze zbytku luštěnin a starého trička“ přiblížila akci Bc. Monika Čápová sociální pracovnice NZDM ZASTÁVky Telč.

K tomu, abychom se mohli cítit fit, by bylo vhodné zařadit do našich denních programů některou ze sportovních aktivit. Často se však zapomíná na to, co by sportovním výkonům mělo vždy předcházet. Proto jsme pro klienty na úterý 22. 1. připravili akci s názvem Jak na rozcvičku. Touto akcí jsme chtěli poukázat na absolutní nezbytnost rozcvičení. Klientům jsme sestavili kvíz, ve kterém mohli prokázat své vědomosti o rozcvičovacím procesu. Po vyplnění jsme se s klienty bavili o tom, jaké odpovědi byly správné a zároveň jsme je podněcovali k tomu, aby význam rozcvičení nepodceňovali.