Den otevřených dveří v NZDM ZASTÁVka Telč

Den otevřených dveří v NZDM ZASTÁVka Telč

Ve čtvrtek 11. 10. od 10 hodin otevřelo nízkoprahové zařízení pro děti a mládež ZASTÁVka Telč své brány návštěvníkům z řad široké veřejnosti v rámci Dne otevřených dveří.

Cílem pracovníků zařízení bylo poskytnout veřejnosti dostatek informací o tom, komu je sociální služba určena, jaké je její poslání, kterými principy se musí pracovníci při práci s klienty řídit apod.

Každý z hostů mohl zažít běžnou podobu sociální práce v NZDM na vlastní kůži. Kromě základních informací o službě, byli návštěvníci seznámeni taktéž s průběhem uzavíraní dohody, s účelem a způsobem stanovení individuálních plánů klientů, ale také s pravidly, která je nutná v nízkoprahových zařízeních dodržovat. Vyzkoušet mohli také některé z prvků arteterapie, zahrát si deskovou hru či si zasportovat.

NZDM ZASTÁVka Telč je určena pro cílovou skupinu dětí a mládeže ve věku 11- 26 z Telče a jejího blízkého okolí. Tomu, kdo do cílové skupiny klientů nespadá, není umožněn v rámci otevírací doby vstup do zařízení. O to více si vážíme těch návštěvníků, kteří neváhali a využili příležitosti si zařízení prohlédnout a především se dozvědět podstatné informace o jeho přínosu. Těm, kteří ZASTÁVku navštívili, bychom chtěli srdečně poděkovat.

Poděkovat bychom chtěli také sponzorovi akce MAREK MICHAL- PEKAŘSTVÍ, za poskytnutí bohatého občerstvení, klientům NZDM ZASTÁVka Telč za pomoc s přípravou prostorů a občerstvení, Domovu pro seniory Telč za půjčení kuchyňského příslušenství a v neposlední řadě taktéž zaměstnancům odboru kultury a sociálního odboru města Telče za neutuchající podporu v naší činnosti.

Již nyní se těšíme na další akci určenou pro veřejnost.

Bc.Martin Lacina