Květen v ZASTÁVce

Květen v ZASTÁVce

V květnu jsme na ZASTÁVce nezaháleli. Hned na začátku měsíce jsme si pro klienty připravili výtvarnou aktivitu v podobě tvoření ze šnečích ulit.

Program květenFantazii se meze nekladly, proto se uživatelé služby mohli pustit do tvorby se vší vervou. „Podobné rukodělné aktivity zařazujeme do našich programů v celku často. Jednak se v NZDM ZASTÁVka Telč těší u uživatelů služby velké oblibě, především ale přispívají k rozvoji tvořivých dovedností, což je hlavním záměrem pořádání podobných akcí,“ uvedla Monika Smejkalová zástupkyně vedoucí NZDM ZASTÁVka Telč.

Kulturní a preventivní program zajistila v pátek 11. 5. improvizační divadelní hra s názvem „Roman a Marie“. Pod vedením pracovníka a režiséra v jedné osobě MgA. Jiřího Rezka se klienti ZASTÁVky mohli aktivně zapojit do hraní a utváření osudů jednotlivých postav i celého příběhu. Téma příběhu se točilo kolem životů dvou mladých lidí Romana a Marie. Ti se střetávali s rozmanitými a zároveň běžnými situacemi provázejícími naše dennodenní životy. Kromě zmiňovaného kulturního zážitku si zúčastnění uživatelé služby odnášeli množství preventivních návodů k tomu, jak řešit či ještě lépe předcházet nepříznivým životním situacím, se kterými se dříve či později během svých životů může setkat každý z nich.

Ochuzeni nebyli ani příznivci sportovního vyžití. V pátek 18. 5. jsme se v rámci terénní formy služby přesunuli na víceúčelové hřiště u ZŠ Masarykova. Pro naše klienty bylo určitě zpestřením vyměnit prostory klubu za možnost sportování na čerstvém vzduchu. Zúčastnění uživatelé služby poměřili svůj talent ve hraní fotbalu, vybíjené nebo basketbalu. Ti, kteří se v pátek do sportovního odpoledne na hřišti nemohli zapojit, nemuseli smutnit. Nejen soupeření v rámci sportovních odvětví, ale i mnohé další vyžití bylo klientům ZASTÁVky umožněno po celý následující týden za pomoci X-boxu. Vzhledem k tomu, že X-box nepatří mezi stálé vybavení klubu, projevili o něj naši uživatelé obrovský zájem a již nyní očekávají zařazení podobné aktivity do dalšího programu.

Bc. Martin Lacina