Měsíc listopad na ZASTÁVce

Měsíc listopad na ZASTÁVce

Ani v průběhu měsíce listopadu nemohl v NZDM ZASTÁVce Telč chybět co nejpestřejší program. Jeho téma pro tentokrát znělo: „Každý jsme originál“.

Hned první z akcí byla zaměřena na preventivní téma. Ve středu 7. listopadu totiž k nám do ZASTÁVky dorazila slečna, která klientům přednesla svůj životní příběh, jehož ústředním tématem byl boj s „démonem“ alkoholem. Slečna ve svém příběhu detailně popisovala všechny situace, které se staly spouštěčem alkoholové závislosti, dále se klientům snažila přiblížit to, jak probíhaly jednotlivé pokusy o vyléčení se z této závislosti a jaké pocity a stavy slečna při léčbách prožívala. Zúčastněným klientům bylo též umožněno, aby se to průběhu besedy aktivně zapojovali ve formě dotazů, či prezentací vlastního názoru na danou problematiku. „ Velmi si vážíme toho, že slečna našla odvahu a oslovila naše zařízení se žádostí na uskutečnění besedy.  Touto cestou bychom jí chtěli poděkovat a zároveň popřát jen to nejlepší do budoucna. Hlavním účelem besedy bylo sdělení, že i v těch nejtěžších životních situacích, má člověk hledat oporu u své rodiny, či u svých blízkých. Věříme, že beseda přinesla klientům mnoho podnětů k přemýšlení a již nyní vyhlížíme další podobné besedy s preventivním charakterem“ sdělila Hana Zahradníčková, pracovnice v sociálních službách NZDM ZASTÁVky Telč.

Ve čtvrtek 15. 11. si na své přišli obdivovatelé „kulatého nesmyslu“. Na sportovním sále se totiž odehrál turnaj v líném fotbale. Do bojů o nejcennější umístění se zapojily čtyři týmy, které mezi sebou svedly napínavé, urputné ale také férové souboje. „ Nám pracovníkům nemohlo uniknout, že mnoho z našich klientů je v oblasti sportu velmi talentovaných. O to větší radost v nás vyvolává, když se klienti zúčastňují podobných sportovních turnajů, při kterých nejen rozvíjejí svůj talent, ale také dělají něco pro své zdraví a dávají tak přednost aktivní podobě trávení volného času“ uvedla Bc. Monika Smejkalová, zástupkyně vedoucí NZDM ZASTÁVka Telč.

DSC_0447Do měsíčního programu byla tradičně zařazena také výtvarná aktivita. Pro tentokrát se jednalo o druh výtvarného umění, které si svou slávu získalo až v dalekém Japonsku. K samotnému tvoření postačilo dostatečné množství papíru a šikovné ruce klientů. Zbytek již závisel pouze na jejich kreativitě a fantazii. Připravené papíry stačilo párkrát přeložit a výtvarná místnost se nám po chvíli plnila jedním zdařilým výrobkem za druhým.

Další z akcí byla naplánovaná na celý týden od pondělí 26. listopadu do pátku 30. listopadu. Jednalo se totiž o akci Týden s eQuipem. V průběhu celého týdne bylo klientům NZDM ZASTÁVky Telč umožněno nahlédnout do svých složek, o které se starají jejich klíčoví pracovníci. Veškeré informace o klientech jsou vedeny v informačním systému pro sociální služby eQuip. Jedná se o takové informace, které nám klienti sami sdělí (například při uzavírání dohody, nebo při běžném rozhovoru). Kromě těchto informací obsahují složky klientů také jejich individuální plány, na jejichž splnění společně pracujeme. V systému eQuip nechybí ani výkazy jednotlivých intervencí, které se v průběhu daného dne s konkrétním klientem vykonaly (kontaktní práce, situační intervence, volnočasová aktivita..). Mile nás překvapil zájem klientů o možnost nahlédnutí do své složky, někteří z nich dokonce využili této možnosti v průběhu celého týdne vícekrát.

Pracovníci NZDM ZASTÁVky Telč nechyběli v pátek 30. listopadu telečském náměstí Zachariáše z Hradce při příležitosti Mikulášského setkání. „ Naším cílem je využít každé možné příležitosti k tomu, abychom mohli rozšiřovat povědomí o poslání, principech a způsobech sociální práce s klienty v NZDM. Stánek na městě při Mikulášském setkání se nám k tomuto účelu jevil jako ideální příležitost. Kromě prezentace služby jsme se ve stánku věnovali výrobě vánočních věnců, která se stala přitažlivou aktivitou jak pro naše klienty, tak pro osoby z řad veřejnosti“ popsala Michaela Marková DiS., sociální pracovnice NZDM ZASTÁVky Telč.

Po celý listopad jsme se s klienty zapojili také do charitativní akce Movember, jejímž cílem je pomocí kníru 46712307_347825872441788_1824193711509078016_npoukázat na problematiku předčasného umírání a onkologických onemocnění (rakovina varlat, rakovina prostaty) u mužů. Společně s klienty jsme nafotili fotografie s umělými kníry. Taktéž jsme této příležitosti využili k tomu, abychom se s klienty pobavili o tématech, jako je prevence onkologických onemocnění, smysl preventivních lékařských prohlídek a důležitost péče o vlastní tělo a duši.

Autor článku Bc. Martin Lacina