Měsíc prosinec na ZASTÁVce

Měsíc prosinec na ZASTÁVce

Celý měsíční program se tentokrát točil kolem tématu: „Ukaž, co je v tobě!“ Na prosinec byly naplánované celkově 3 akce, jejichž cílem bylo uspokojit přání a potřeby co nejširšího spektra klientů.

zastavka_prosinecPrvní akce byla naplánovaná na pátek 7. prosince. Inspirovat jsme se nechali ve známé televizní soutěži Československo má talent. I my na ZASTÁVce jsme se rozhodli, že klientům dáme příležitost k tomu, aby si na vlastní kůži vyzkoušeli, jak náročné je sebrat odvahu k tomu, aby vystoupili se svým talentem jak před publikem sestaveným z řad klientů, tak i před hodnotící porotou složenou z pracovníků ZASTÁVky. „S nápadem uskutečnit podobnou soutěž přišel jeden z klientů, který současně projevil zájem o moderování celé akce, za což bychom ho chtěli ocenit. Velmi mile nás překvapil zájem klientů o tuto akci. Již od první zmínky o tom, že by se podobná akce mohla uskutečnit, jsme si začali všímat toho, jak klienti tvoří skupinky, ve kterých budou prezentovat svůj talent. Po utvoření skupinek se ihned vrhli na nácvik svých soutěžních čísel. Do soutěže se nakonec zaregistrovalo 8 odvážlivých, mezi nimiž byly jak skupinky klientů, tak i někteří klienti jako jednotlivci. Zúčastnění předvedli svůj talent z oblasti zpěvu, tance, gymnastiky, akrobacie či stand up comedy. Pro nás porotce bylo velmi obtížné rozhodnout o tom, který z předvedených talentů byl tím nejlepším. Nicméně nejvyšší ohodnocení nakonec získal klient, který zazpíval píseň (dle vlastní úpravy), jež pojednávala o vztahu k jeho pěstounské matce. Ocenit bychom chtěli všechny soutěžící, kteří překonali trému a rozhodli se ostatním ukázat to, v čem jsou dobří“ uvedla Bc. Monika Smejkalová zástupkyně vedoucí NZDM ZASTÁVky Telč.

V pondělí 10. prosince jsme se naladili na vánoční vlnu. Ve výtvarné místnosti jsme se s klienty pustili do tvorby vánočních svícnů. Svícny jsme tvořili ze surovin na vánoční pečení, jako například kokos, pak také z recyklovatelného odpadu. Jednoznačně nejpopulárnější variantou se stal svícen v podobě sněkuláka. Vzhledem k tomu, že o výtvarné aktivity projevují naši klienti zájem, netrvalo dlouho a stůl ve výtvarné místnosti se plnil jedním podařeným výrobkem za druhým.

Poslední akce se uskutečnila v pondělí 17. prosince. V rámci spolupráce se ZŠ Masarykova nám bylo umožněno využít prostory v tělocvičně. „ Na ZASTÁVce se s klienty pravidelně věnujeme sportovním činnostem. Nicméně sportovní sál na klubu není uzpůsoben pro míčové hry, jako je například volejbal či basketbal. Proto vždy velmi rádi zužitkujeme příležitost k využití větších prostor, kde se zmiňovaným sportům můžeme věnovat“ sdělila Hana Zahradníčková pracovnice v sociálních službách NZDM ZASTÁVky Telč.

Dne 12. 12. proběhla v prostorách VŠPJ již tradiční akce, jejímž cílem je podpořit vybrané zařízení sociálníchzastavka_prosinec_2 služeb. K naší velké radosti padla letos volba na naši službu. Zástupci z řad zaměstnanců, studentů a příznivců Vysoké školy polytechnické Jihlava zajistili a připravili pro naše klienty bohatý program v podobě hudebních vystoupení žáků ze ZŠ Křížová a smíšeného pěveckého sboru Foerster, tvořivých dílniček a především předávání vánočních dárků, které společně pro naše klienty nakoupili.

Do Jihlavy jsme vyrazili společně se sedmi klienty, kteří se nesmírně těšili jak na připravený program, tak také pochopitelně na předání dárků. Nicméně sněhová kalamita a následná situace na silnicích a železničních tratích znemožnila, abychom do Jihlavy dorazili. „Bylo pro nás velikým překvapením a zároveň nesmírnou poctou, když do našeho zařízení zavolal pan Ing. Obruba z VŠPJ s nabídkou, že by letošní Vánoce na VŠPJ rádi uspořádali pro NZDM ZASTÁVku Telč. O to více nás mrzí, že počasí zamezilo tomu, abychom s klienty do Jihlavy dojeli a mohli si tak připravený program užít se vším všudy. Touto cestou bychom se chtěli omluvit všem, kteří se na přípravě programu podíleli, za neúčast našich klientů na akci. Zároveň bychom chtěli poděkovat za to, že ze všech existujících sociálních zařízení v okolí, byla k podpoře činnosti vybrána právě naše služba, čehož si velmi ceníme a také za obrovské množství darů, o kterých mohla velká část našich klientů z důvodu nepříznivé sociální situace, ve které žijí, pouze snít“ uvedla Bc. Monika Smejkalová zástupkyně vedoucí NZDM ZASTÁVky Telč.