Metodická návštěva od ČASU na ZASTÁVce

Dne 7. 2. 2019 proběhla v NZDM ZASTÁVce Telč metodická návštěva z České asociace streetwork (ČAS).

ČAS sdružuje takové organizace a programy, které při práci s klienty využívají metodu kontaktní práce. Současně pracovníci těchto služeb aktivně vyhledávají své klienty v terénu, kde se ve společné interakci snaží vyřešit klientovu nepříznivou sociální situaci. Česká asociace streetwork nabízí sociálním pracovníkům a pracovníkům v sociálních službách vzdělání v rámci široké škály kurzů, zároveň se snaží podporovat a dohlížet na nejvyšší možnou kvalitu poskytovaných sociálních služeb u těch sociálních zařízení, které jsou jejími členy.

Členství v České asociaci streetwork si velmi vážíme, proto jsme přípravám na metodickou návštěvu věnovali maximální možnou míru důležitosti. Před návštěvou si od nás ČAS vyžádal základní dokumentaci naší služby v podobě metodiky práce v NZDM. Revizím a zdokonalováním metodik se zabýváme velké množství času, o to více nás těší, že naše metodika byla označena za velmi kvalitně zpracovanou. I když nás v počátku metodické návštěvy svírala mírná nervozita, zdárně jsme ji překonali a mohli jsme se tak věnovat jednotlivým otázkám. Hlavními body metodické návštěvy byla oblast ochrany práv klientů, dále oblast jednání se zájemcem o službu a uzavírání smlouvy se zájemcem o službu a také oblast individuálního plánování s uživateli naší služby. S velkým potěšením mohu konstatovat, že jsme obstáli ve všech oblastech na výbornou a získali jsme tak maximální možný počet bodů. Velmi nás těší, že naše neustálé úsilí o vytvoření co možná nejlépe fungující služby bylo oceněno a jsme hrdí na to, že i nadále tak bude NZDM ZASTÁVka Telč členem České asociace streetwork“ popsala průběh metodické návštěvy Bc. Monika Smejkalová zástupkyně vedoucí NZDM ZASTÁVky Telč.