Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež ZASTÁVka Telč díky novým prostorám rozšiřuje své služby

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež ZASTÁVka Telč díky novým prostorám rozšiřuje své služby

Slavnostní zahájení provozu nové budovy ZASTÁVky, které proběhlo za účasti jak zástupců Města Telče, Kraje Vysočina, vedení Diecézní charity Brno, Oblastní charity Jihlava, ROP Jihovýchod, v nové budově máme již za sebou. celý článek

A jelikož nové prostory nám otevírají i nové možnosti, ráda bych se u nich alespoň krátce zastavila. Podlahová plocha nové budovy je cca 282 m2, což je dvakrát tolik než nabízeli pronajaté prostory, ve kterých zařízení sídlilo více jak 3 roky. Původní stísněné podmínky nám neumožňovaly poskytovat naše služby širší věkové skupině, nyní se však naše cílová skupina, tedy skupina osob, jež poskytujeme sociální služby, rozšířila na věkovou hranici 11 - 26 let. V nových prostorách si totiž můžou najít své místo jak děti mladší, tak starší teenageři i mladí dospělí. Sociální služby jsou jim poskytovány bez rozdílu - všichni nás tedy mohou oslovit s žádostí o pomoc či radu v jejich tíživé situaci.

  • Poskytujeme poradenství a podporu v oblastech rodiny, školy, práce, skupiny vrstevníků, partnerských vztahů, životního stylu, konfliktu se zákonem apod
  • Zprostředkováváme kontakty na jiné odborné instituce, na které je vhodné se v konkrétní tíživé situaci obrátit.
  • Nabízíme různé preventivní aktivity, ať už formou besedy s různými odborníky či sebezkušenostními programy pro skupiny (vrstevnické, třídní kolektivy).
  • Pomáháme ve školní přípravě.
  • A v neposlední řadě naše zařízení umožňuje široké volnočasové vyžití (NOVÁ vybavená hudební zkušebna, deskové hry, promítání filmů, PC a internet, PROFI fotbálek, vzdušný hokej, fotografování, basketbalový koš, taneční podložky, ping pong, výtvarné činnosti, knihovnička, pokec v bezpečném prostředí) za přítomnosti odborných sociálních pracovníků.

A jelikož nové prostory nám přinesly i velký multifunkční sál, plánujeme jej využít i k občasným aktivitám pro širokou veřejnost. Tou první je už 6. listopadu plánovaná beseda s panem Thomasem Graumannem – jedním z posledních Wintonových dětí. Pan Graumann vypráví svůj životní příběh v kontextu událostí 2. světové války a prožitého holocaustu. Srdečně jsou zváni všichni zájemci o toto, jistě zajímavé, vyprávění. Začátek v 18:00. Vstup zdarma.


t%EhQMQH0mEkQMQtVvdjLT96jXmdf9enVvbjcL, vedoucí NZDM ZASTÁVka Telč

Související akce

Slavnostní otevření nové budovy NZDM ZASTÁVka Telč (30. 10. 2013, 16:00 — 30. 10. 2013, 19:00)