Prázdniny na ZASTÁVce

Prázdniny na ZASTÁVce

Prázdninový program na ZASTÁVce probíhal odlišně než běžné měsíční programy. Vzhledem k nejisté účasti klientů na klubu, nebyla stanovena konkrétní data jednotlivých akcí. Naopak jsme s jejich zařazením pružně reagovali na aktuální situaci na klubu.

IMG_0208Pytel s akcemi pro klienty ZASTÁVky se tedy roztrhl až v srpnu. Vše odstartovala 6. 8. velká vodní bitva. Vzhledem k tropickému létu, které letos do naší republiky dorazilo, přišla tato akce vhod jak uživatelům naší služby, tak i pracovníkům. Poté, co bylo připraveno dostatečné množství munice v podobě balónků naplněných vodou, mohli jsme se pustit do bitvy. Všichni ze zúčastněných se do bitvy vrhli se vší vervou, o čemž svědčí promočené úbory „válečníků“ po pár vteřinách bitvy.

Další akce v podobě stopované proběhla v pondělí 22. 8. Úkolem našich „stopařů“ bylo ve vymezeném prostoru hledat barevné fáborky, v jejichž okolí se nacházel v obálce schovaný úkol. Splnění jednotlivých úkolů znamenalo možnost postoupit k hledání další fáborky a tudíž i dalších úkolů. Při plnění úkolů bylo pro zúčastněné nezbytností zapojit jak mozkovou soustavu (například při plnění hlavolamů, či vědomostních otázek), tak také své svalové soustavy a výdrž (například při úkolu do dalšího stanoviště snožmo přeskákej). Za úspěšné splnění všech aktivit získali zúčastnění písmenko, které se hodilo na konci celé stopované při vyplňování tajenky. Rozluštěním tajenky se „stopaři“ dozvěděli svou odměnu v podobě míchaného drinku, který pro ně bude připraven na další akci při rozloučením se s létem a prázdninami.

Ani tentokrát v programu nechyběla výtvarná aktivita. Tentokrát navíc v poněkud netradiční formě. Ve středu 29. 8. proběhla akce s názvem Kreativní balónková malba. Nafukovací balónky byly naplněny barvou. Smyslem aktivity bylo tyto naplněné balónky házet na připravené plátno, čímž se začalo utvářet výsledné „umělecké dílo“. Pro klienty byl tento neobvyklý druh výtvarné činnosti nepochybně zajímavým zpestřením a sklidil u nich u pozitivní ohlasy.

Poslední den prázdnin nemohla na ZASTÁVce chybět klasická akce s názvem Rozlučka s létem. Tato akce je každoročně určena nejen klientům, ale také zájemcům z řad široké veřejnosti. Připraven byl bohatý program. Tradičně nemohl chybět koutek s barem, kde se připravovalo několik druhů ovocných drinků. Drinky si zúčastnění mohli vysloužit zapojením se do dalších aktivit, jako třeba skákání panáka, hraní stolního tenisu, drink pongu a podobně.

Po celou dobu prázdnin probíhal také turnaj ve stolním tenise. Čím více zápasů zúčastnění hráči odehráli, tím větší možnost měli v turnaji zvítězit. Slavností vyhlášení celého turnaje proběhlo na již zmiňované Rozlučce s létem.

Bc. Martina Lacina,autor článku a zaměstnanec ZASTÁVky Telč