Říjnové měsíční téma na ZASTÁVce znělo:  Jak na podzim.

Říjnové měsíční téma na ZASTÁVce znělo:  Jak na podzim.

Jako na každý jiný měsíc, tak i na říjen připravili pracovníci NZDM ZASTÁVky Telč bohatý program, jak pro své klienty, tak i pro zájemce z široké veřejnosti.

43143272_711482659234363_7174220965017026560_nNa sychravé podzimní dny jsme se začali s klienty připravovat hned 1. 10. výrobou pláštěnek. Z recyklovatelného materiálu jako jsou pytle do odpadkových košů, plastové lahve či víčka, a mnoho dalších, byla vytvořena celá řada modelů, fantazii se totiž meze nekladly. Po celý den navíc přetrvával silný déšť, tudíž zúčastnění klienti mohli své výrobky okamžitě vyzkoušet i z praktického hlediska.

Největší akce byla naplánovaná na 10. 11. Na ZASTÁVce se totiž konal Den otevřených dveří. Kdokoliv z veřejnosti tak mohl nakouknout pod pokličku způsobů práce sociálních pracovníků v NZDM. Cílem pracovníků zařízení bylo poskytnout veřejnosti dostatek informací o tom, komu je sociální služba určena, jaké je její poslání, kterými principy se musí pracovníci při práci s klienty řídit apod. Každý z hostů mohl zažít běžnou podobu IMG_1036sociální práce v NZDM na vlastní kůži. Kromě základních informací o službě, byli návštěvníci seznámeni taktéž s průběhem uzavíraní dohody, s účelem a způsobem stanovení individuálních plánů klientů, ale také s pravidly, která je nutná v nízkoprahových zařízeních dodržovat. Vyzkoušet mohli také některé z prvků arteterapie, zahrát si deskovou hru či si zasportovat. O občerstvení na akci pro všechny návštěvníky se postaral sponzor celé akce MAREK MICHAL- PEKAŘSTVÍ, za což mu děkujeme.

Ani tentokrát nemohl chybět v měsíčním programu sportovní turnaj. Na své si přišli fanoušci florbalových utkání. 43059033_1174997085985821_8691860883262930944_nFormát turnaje, který společně s pravidly vymyslel a zorganizoval jeden z klientů, stanovil, že se hrálo systémem každý s každým. Naši „sportovci“ tak svedli na sále několik urputných bitev. „Cílem těchto turnajů není dosažení co nejlepších výsledků, ale to, aby si klienti užili prostou radost z pohybu a zároveň udělali něco pro své zdraví. V poslední době se totiž stále častěji setkáváme se zájmem klientů o zdravý život styl a problematiku hubnutí. Při hře si klienti také mohou osvojit pravidla fair-play, jejichž dodržování později ocení nejen při výkonu sportovních aktivit“ uvedla Bc. Monika Smejkalová zástupkyně vedoucí NZDM ZASTÁVka Telč.

Na závěr měsíce jsme si pro klienty připravili tradiční přespávačku. Její téma bylo pro tentokrát zaměřené na vztahovou problematiku. Témata povídání a jednotlivých aktivit se tedy točila kolem toho, jaké jsou z pohledu klientů důležité aspekty fungujícího vztahu, jakými způsoby lze vyznat lásku, či jaké jsou nejčastější důvody rozchodů a jakými opatřeními jim lze zabránit. Udělalo nám radost, že je o přespávačku stále zájem a podařilo se nám naplnit maximální možnou kapacitu (12 klientů). „Stanovení maximální kapacity klientů nám umožní jednak sblížení se a prohloubení důvěry se zúčastněnými klienty. Větší prostor se také otevírá pro zařazení aktivit s preventivním charakterem, v tomto případě tedy vztahové problematiky“ popsala akci Bc. Monika Smejkalová zástupkyně vedoucí NZDM ZASTÁVka Telč.

Autor článku: Bc. Martin Lacina, sociální pracovník