Spolupracujeme s Probační a mediační službou

Spolupracujeme s Probační a mediační službou

Od června spolupracují dvě Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež Oblastní charity Jihlava - Vrakbar Jihlava a ZASTÁVka Telč - s Probační a mediační službou Jihlava.
>>>

„SpoluZASTÁVka Telčpráce spočívá v tom, že uživatelé služeb těchto zařízení, kteří dostanou trest obecně prospěšných prací či společensky prospěšné činnosti, si mohou tyto tresty odpracovat právě v těchto zařízeních,“ vysvětluje VvdjcK4uK7N_8956JTmMHYqSahmMGYYv6hIjeN4sI, vedoucí nízkoprahových služeb jihlavské Charity.

Cílem spolupráce je vytvoření pracovních míst pro takto potrestané. Potrestaní jsou tak prý více motivováni k odpracování trestu, pokud působí někde, kde to znají a cítí se v bezpečí. V obou klubech bylo vytvořeno jedno pracovní místo.

„Zvyšující se počet dotazů od klientů, zda by to u nás bylo možné, nás vedl k zamyšlení, proč bychom to nemohli zkusit. Domluvili jsme si setkání s pracovníky Probační a mediační služby Jihlava a navrhli jsme možnost vytvoření pracovních míst u nás, v obou klubech,“ říká dále VvdjcKjgVvcjKnagc7P~QkR.

„Nyní je místo v Nízkoprahovém zařízení pro děti a mládež ZASTÁVka Telč i v Nízkoprahovém zařízení pro děti a mládež Vrakbar Jihlava obsazeno. Jakmile se místo uvolní, nebráníme se pokračovat v této spolupráci pro s Probační a mediační službou Jihlava,“ uvádí závěrem VvdjcK26JTmMHYqSahmMGYYv6hIjeN4sI.

Nízkoprahová zařízení pomáhají mladým lidem zlepšit kvalitu jejich života, předcházet vznikajícím sociálním rizikům, pomáhat jim orientovat se v jejich sociálním prostředí a vytvářet podmínky k řešení jejich aktuálních obtíží.