Tříkrálová sbírka na ZASTÁVce

Tříkrálová sbírka na ZASTÁVce

V pátek 4. 1. 2019 jsme se společně s klienty Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež ZASTÁVka Telč zúčastnili již 19. ročníku tradiční Tříkrálové sbírky.

TKS_2„Nápad, abychom se společně s klienty do Tříkrálové sbírky zapojili, mi přišel na mysl na počátku listopadu. Účastí na sbírce jsme klientům chtěli ukázat to, že Vánoce nejsou pouze o dávání dárků, ale jejich skutečným smyslem je oslava příchodu Božího syna. Vhodné nám také přišlo, aby si naši klienti uvědomili, že výtěžek sbírky je rok co rok určen těm službám a jejich klientům, které zřizuje Oblastní charita Jihlava. Ceníme si toho, že naši klienti o sbírku projevili zájem, čímž jsme mohli pomoci získat finanční prostředky pro ty nejpotřebnější“ uvedla Bc. Monika Smejkalová, zástupkyně vedoucí NZDM ZASTÁVky Telč.

Od středy 2. ledna jsme začali s klienty pracovat na výrobě královských korun. Z rukou vedoucího Farní charity Telč pana Jaroslava Kadlece jsme následně přebrali zapečetěnou pokladničku, křídy, cukříky a drobné odměny pro zúčastněné klienty. Přidělena nám byla trasa v oblasti ulice Radkovské v Telči. „Velmi mile nás překvapilo, kolik klientů se do sbírky chtělo zapojit. Nakonec se sbírky zúčastnilo 7 klientů, kteří se v jejím průběhu v rolích králů spravedlivě vystřídali. Ocenit bychom chtěli klienty za to, že se sbírky zúčastnili jak v  pozdních večerních hodinách, tak i ve velmi nepříznivém počasí. Za to patří našim klientům velké díky“ dodala Bc. Monika Smejkalová.

Poděkovat bychom chtěli také za umožnění zapojení se do sbírky. Vážíme si všech příležitostí, kdy můžeme svou činností podpořit nepříznivou situaci potřebných a zároveň tak rozšiřovat povědomí o poslání naší služby.