Výtvarné umění v ZASTÁVce

Výtvarné umění v ZASTÁVce

V naší výtvarné dílně v nízkoprahovém klubu v Telči, uživatelé vyráběli věci pro ostatní nízkoprahová zařízení Oblastní charity Jihlava. Co to bylo? 

Hned první červnový den jsme s uživateli naší služby oslavili Mezinárodní den dětí. Inspirovat jsme se nechali známou televizní soutěží Pevnost Boyard. Prostory v klubu a v jeho okolí se proměnily v jednu velkou soutěžní plochu. Pro soutěžící bylo připraveno celkem 11 stanovišť, na kterých poměřovali své dovednosti a vědomosti. Dvoučlenné týmy klientů zápolily v několika sportovních a silových aktivitách, v otázkách týkajících se všeobecného přehledu či povědomí o NZDM ZASTÁVka Telč. Mozkové závity uživatelé služby taktéž namáhali při řešení hlavolamů a hádanek. Po úspěšném absolvování všech 11 úkolů zabojovali soutěžící týmy o sladké a zdravé odměny či možnost získání různých bonusů v rámci klubu.

V týdnu od 11. do 17. června jsme zaznamenali zvýšený zájem klientů o činnosti realizované ve výtvarné místnosti. Důvodem bylo plánované tvoření výrobků pro další Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež spadající pod OCHJ. Kolegové pracovníci a klienti z jihlavského Vrakbaru se mohou těšit na vytvořenou kotvu z kartonového papíru. Pro Maják z Luk nad Jihlavou klienti ZASTÁVky pilně pracovali na tvorbě majáku z keramických květináčů.

Také další z uskutečněných akcí spadá do oblasti umění. Nicméně tentokrát nebylo tvoření v rukou klientů ZASTÁVky.  Na středu 20. 6. si přednášku o moderním fenoménu v podobě tetování připravil tatér pod pseudonymem NoFake. Během své prezentace zúčastněným uživatelům služby přiblížil historii tetování, vysvětlil zásady bezpečného tetování a také vyjádřil nutnost zvýšené péče o tetovaná místa. Dále potenciálním zájemcům o tetování předvedl některé ze svých výtvorů, popsal průběh tetování a předvedl pomůcky nezbytné k úspěšnému dokončení celého tetovacího procesu.

Následující den jsme nemohli chybět na náměstí Zachariáše z Hradce v Telči při prezentaci poskytovatelů sociálních služeb v rámci Telčského veletrhu sociálních služeb. Kromě šíření informovanosti o poslání a způsobech práce v naší službě jsme si připravili několik zábavných činností, do kterých se mohl zapojit kdokoliv z příchozích. Ceníme si toho, že ani přesunutí klubu na náměstí neodradilo celou řadu našich klientů, kteří neváhali a na náměstí za námi dorazili.