ANDĚLSKÁ ADAPTA  - každý z nás je pro někoho andělem

DSCN6193(odlehčovací služba)

Informace o službě

Podpořte Adaptu

motto: "Spolu je nám všude dobře."

Poslání

Odlehčovací služby Adapta Jihlava je poskytování podpory těm, kteří se starají a pečují o osoby se sníženou soběstačností z důvodu chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, o které je jinak pečováno v jejich přirozeném sociálním prostředí, současně předcházet jejich sociální izolaci a nabízet jim bezpečné a podnětné prostředí.                                             

 

Podpořil Kraj Vysočina


Vedoucí zařízení 

Bc. Jana Nagyovápomoc

mobil: 733 755 995
e-mail: 58AkO.5~fhIkQOQb4ayk.Z2938Es-Z29g

Zaměstnanci ADAPTY

Lenka Pojezná, Eliška Benčeková, DiS.., Jana Nagyová a Kristýna Rapouchová, Bc. Vojtěch Janoušek

Kontakt

Mahenova 4686/16,
Jihlava, 586 01 Jihlava 1        ukaž na mapě


 

Co odlehčovací služba nabízí?

Základní činnosti dle vyhlášky č.505/2006Sb., zákona č.108/2006Sb., o sociálních službách

  • Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
  • Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
  • Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy
  • Poskytnutí ubytování
  • Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
  • Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
  • Sociálně terapeutické činnosti
  • Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

Provozní doba ambulantní formy poskytování

pondělí - pátek

7:00 - 17:00

pátek

7:00 - 12:00

Provozní doba terénní formy poskytování

pondělí - čtvrtek

pátek

8:00 - 16:00

8:00 - 12:00

Provozní doba víkendové formy poskytování

od pátku 15.00 do neděle 16,00 a to vždy jeden víkend v měsíci, dle předem vypsaných termínů.

Nabízené termíny víkendové formy Odlehčovací služby
21.- 23.9.2018; 26.- 28.10.2018; 16.- 18.11.2018; 14.- 16.12.2018; 25.- 27.1.2019; 15.- 17.2.2019; 22.- 24.3.2019; 19.- 21.4.2019;

Úhrada za službu

Je účtována dle NABÍDKA SLUŽEB A ÚHRADA ZA SLUŽBY od 1.5.2018