Adapta se rozšiřuje o pobytovou část

Adapta se rozšiřuje o pobytovou část

Adapta je tady pro ty, kteří se nepřetržitě starají 24 hodin o lidi s handicapem.

Proč jsme rozšířili službu terénní a ambulantní službu? Čtěte dál

Slavnostní otevření nových prostor pobytové části služby proběhlo dne 4. 5. 2018 v prostorách služby na adrese Mahenova 4686/16, Jihlava za účasti ředitele Oblastní charity Jihlava Mgr. Michala Novotného, Mgr. Pavla Fraňka, námestka hejtmana Kraje Vysočina, Mgr. Jiřího Bíny, vedoucího Oddělení sociálních věcí na Kraji Vysočina, Ing. Vratislava Výborného, náměstka primátora města Jihlavy, Ing. Jozefa Labudy, vedoucího Odboru sociálních věcí města Jihlavy, JUDr. Věry Švarcové, vedoucí Odboru sociálních věcí na Kraji Vysočina. Kapacita pobytové formy služby je 1 víkend v měsíci – 2 uživatelé.

DSC07894Adapta je tady pro ty, kteří se nepřetržitě starají 24 hodin o lidi s handicapem. Péče o osobu závislou pečující ve většině případů omezuje, svůj život péči podřizují, nemají v podstatě volný čas. „Rodiče nebo jejich blízcí do teď využívali naši službu krátkodobě ambulantní nebo terénní formou. Od května jsme rozšířili odlehčovací službu o pobytovou formu. Dlouhodobě jsme vnímali potřebu rodin a pečujících, kteří potřebují delší čas pro odpočinek a regeneraci, popřípadě vyřízení si osobních záležitostí, aby nabrali nových sil a mohli se dále věnovat péči o handicapované v jejich domácím prostředí,“ vysvětluje Michal Novotný, ředitel Oblastní charity Jihlavy. 

DSC07914Rodiče a pečující se nemusí obávat, o jejich blízké se v Adaptě starají profesionálně. „Uživatelům se věnujeme individuálně, podporujeme jejich dovednosti a schopnosti. Nabízíme jim aktivní trávení volného času, mohou navštěvovat keramickou i truhlářskou dílnu, zahradnickou terapii i dramaterapii. Každoročně pořádáme divadelní vystoupení a již tradiční Květinový den, který se letos rychle blíží. Na přípravě se podílí naši uživatelé. Tato akce je určena pro uživatele, pečující, přátele a jako každoročně na ni zveme i jiná spolupracující zařízení sociálních služeb,“ doplňuje Jana Nagyová, vedoucí odlehčovací služby Adapta.

Rádi bychom poděkovali všem, kteří tento projekt podpořili, zvláště pak Statutárnímu městu Jihlava a Kraji Vysočina.

DSC07923DSC07893

 

 

 

 

DSC07901DSC07899