Adapta uspořádala "slet čarodějů a čarodějnic"

Adapta uspořádala "slet čarodějů a čarodějnic"

Na Pančavě, na místě ryze přírodním, samotou lehce oplývajícím, se dne 29. 4. 2015 v 11 hod. slétli čarodějnice a čarodějové všech věkových kategorií, aby společně prožili prima den plný soutěží, tance a opékání špekáčků. >>>

Na úvod nás Marťas seznámil s historií čarodějnického svátku. Poté jsme začali soutěžit v disciplínách: poznávání čarodějných lektvarů, tanec s koštětem, hledání pokladu mezi pavouky aj. Bohatý program nám zpestřila Verunka orientálním tancem, který sklidil velký úspěch.

Po vyčerpávajících soutěží jsme si opekli buřtíky a k tomu nám hráli usměvaví kytaristé Patrik a „Slunce“. Nikdo neodešel bez ceny, která se získala za originální zaříkávadlo.

K dobré náladě přispělo i pěkné počasí a všichni jsme si to fajn užili. Velký dík patří paní Ošťádalové, majitelce restaurace Pančava, která nám umožnila akci a po celou dobu nás s milým úsměvem obsluhovala.