Čtvrtý Květinový den „Adapťáků“ se nesl v duchu středověkém

Čtvrtý Květinový den „Adapťáků“ se nesl v duchu středověkém

Uživatelé odlehčovací služby Adapta Jihlava si náramně užili IV. ročník akce, jež tradičně nese název Květinový den. Tentokrát se nesl v duchu středověké slavnosti a místem akce se stal hrad Roštejn. >>>

Adapta Jihlava je registrovaná sociální služba fungující při Oblastní charitě Jihlava. Je to odlehčovací služba, která se věnuje lidem s postižením a podpoře jejich rodin. Akce se kromě uživatelů Adapty zúčastnili také uživatelé a pracovníci Stacionáře Úsměv Třebíč.

histor_pruvod

Celá sláva „Květinového dne“ se začala historickým průvodem v čele s bubeníkem Lubošem Patkaňem s králem Zdeňkem I. Z Falknova a Rohozné (Zdeněk Pacelt), společně s královnou Radavou (Radka Bendová) a s princeznou Vendulkou. V průvodu kráčela i skupina Vivadus - uživatelé Adapty, a také další lid, který „svým umem přispěl ku zdaru akce.“ Po skončení průvodu byl králi představen veškerý lid. Všechny účastníky pak přivítala kastelánka hradu Roštejn PhDr. Kateřina Rozinková, jíž patří dík za spolupráci při organizaci akce. Následovalo vystoupení s bubínky a taneční vystoupení s šátky skupiny Vivadus, kterou tvoří uživatelé Adapty.

tanec_skupina_Vivadus

Po zahajovacích rituálech pokračoval program v duchu nejrůznějších soutěžních disciplín - střelba lukem, hod podkovou, hod na cíl, skořápky, „poznej středověká řemesla“ a nechyběl ani turnaj na koni. Jednotlivá stanoviště vedla „Cháska ze Střednic“ – studentky Střední odborné školy sociální u Matky Boží v Jihlavě. Za získané groše při soutěžích se mohli účastníci občerstvit v krámku u Miluše Lodínové.

soutezni_discipliny3

Během celé akce mohli zúčastnění navštívit středověké tržiště. To tvořila hrnčířka Jiřina Čtveráčková s výrobky uživatelů Adapty a „kramářky“ z Charitní pečovatelské služby Kostelec, jež prodávaly výrobky z dílny uživatelů služby. Nechyběl tu umělecký kovář Štěpán Pavlas s maminkou, a již zmiňovaná pekařka Miluše Lodinová se svou ochutnávkou středověké kuchyně. Během celé akce byla přístupná krčma U sličných krčmářek (Miluše Vonková, Radka Bendová, Lenka Pojezná ml.).

trziste2

Téměř na závěr celé akce vystoupila taneční skupina IŠTAR s cikánským tancem. Do svého tančení pak zapojila i uživatele služby Adapta.

tanec_ISTAR_sUzivateli

Skvělou tečkou za celým programem bylo vystoupení spolku historického šermu Vyděděnci s názvem „Kterak na draka?“ Aktéři vystoupení – středověcí rytíři pak předali soutěžícím a všem, kteří při akci pomáhali, středověký glejt.

sermirske_vystoupeni1

Díky patří tvůrcům kulis, které vyrobila Jana Nagyová ml. s uživateli Adapty. Poděkování náleží i všem zúčastněným, kteří se starali o technické zázemí: zaměstnancům Adapty, Michaele Dorazilové a Zdence Štumarové (kameramanky), Ondřeji Bláhovi (kejklíř), Karlu Pojeznému (pomoc při soutěžích) a Radce Běhalové (fotografka).

RB

pracovni_tym_Adapty_s_sermiri

Související galerie